Kommunalt næringsfond 2017

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Søknader til næringsfondet og fiskerifondet behandles av Næringsstyret i fire møter i året.

Søknadsfrist for 2017 er: 15. februar, 17. mai, 30. august og 8. november. 

Støtte fra næringsfondet kan gis til investeringer og til utvikling av enkeltbedrifter og til etablerere. 
Støtte fra fiskerifondet skal gis som tilskudd til kjøp av fiskekvoter.

Næringsfondet og fiskerifondet har egne vedtekter og strategiene i Strategisk Næringsplan vil gi føringer i forhold til prioritering.

Trykk her for søknadsskjema.

Kontakt
Ved spørsmål om fondene, eller hjelp med utfylling av søknaden, vennligst ta kontakt med næringsleder
Eli-Anne Hauknes: eli-anne.hauknes@luroy.kommune.no

Tel: 750 91 605/47 46 31 05

 

Sist endret 24.04.2017
   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS