Skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy kommune

Lurøy kommune har innført forskrift for skuddpremie på rødrev og mink som felles innenfor kommunes grenser

Skuddpremiesatsen for felling innenfor fastsatt ordinær jakttid er 300 kr for mink og rødrev.

Personer som fremmer krav om utbetaling av skuddpremie må dokumentere skutt vilt.  Mink og rødrevlabber fremlegges sammenbundet, alle fire pr. individ. Som dokumentasjon skal det også oppgis UTM koordinater/jakt-/fangststed/gnr./bnr., som viser hvor viltet er skutt. 

Lurøy Beitelag har tatt på seg ansvaret for håndheving av skuddpremie for rev, mens Lensmannen i Lurøy har tatt på seg håndheving av skuddpremie for mink.

For mer informasjon om krav og vilkår, se lenke

   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS