Kommunale eiendomsavgifter 2017

 Lurøy kommunedstyre har i sak 73/16 vedtatt de kommunale eiendomsavgiftene for 2017

Publisert av Atle Henriksen. Sist endret 20.12.2016

 Nye avgifter er:

 
                                                        Avgift  2017                           forandring
Vannavgift pr m3                                 Kr 17,36                                 + 2,4 %
Vannavgift vanlig bolig                        Kr 3472                                  + 2,4 %
Kloakkavgift pr. m2                             Kr 15,73                                 + 2,6 %
Kloakk vanlig bolig                              Kr 1573                                  + 2,6 %
Tilknytningsavgift vann  pr. m2            Kr 208  (Min 30.900 kr)         + 5 %
Tilknytningsavgift kloakk pr. m2           Kr 97  (Min 14.600 kr)           + 5 %
Feieavgift                                             Kr 700                                       0 %
(Alle priser er oppgitt eksklusive MVA)
 
Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune økes med 3 %.
Avgifter fra Helgeland Avfallsforedling IKS vedtas slik som innstilt fra representantskapet i HAF med en økning av avgiftene på ca 3 %
De nye avgiftene gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 
 
 
   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS