Legevakt 116117
Bestill legetime via SMS
   

Oppstart reguleringsarbeid og høring planprogram - Kvina havn

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 og §12-9 varsles oppstart av arbeid og høring av planprogram for detaljregulering av Kvina havn.

 

Reguleringsplanen vil åpne for bygging av båthavn i Kvina i Lurøy kommune med moloer, ca 100 båtplasser og parkeringsareal med mer. Det vil også reguleres for næringsareal mellom butikken og bilverksted samt masseuttak for steinmasser tenkt brukt til fylling. Reguleringsområdet består av 2 deler. En hoveddel på ca. 38 daa som omfatter den planlagte havna og næringsareal samt en del på ca. 17 daa som inneholder det planlagte steinuttak, se kartskisse nedenfor. 

reguleringsområde KvinaHavn - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsarbeidet faller under forskrift om konsekvensutredning. Tema som skal utredes, opplegg for planarbeidet og fremdrift er nærmere beskrevet i planprogram som kan åpnes her (PDF, 618 kB).

Ønskes flere opplysninger om planen så kontakt Ronny Andersen på tlf 90 13 91 69 eller Lurøy kommune på tlf 75 09 16 00, evt. e-post utbygg@luroy.kommune.no. Høringsuttalelser til planprogrammet og planprosess sendes til Ronny.andersen@outlook.com med kopi til Lurøy kommune, 8750 Tonnes, e-post utbygg@luroy.kommune.no  innen den 07.03.2017.

   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS