Publisert 23.11.2017
Med

Konsvik skole var vertskap da 70 elever fra hele kommunen var invitert til «Fokusdag» og «Full fræs» tirsdag 21.11. Målet med dagen var gjennom dialog med ungdommene å få fram hva elevene, som er brukere av skolen, mener er bra i Lurøyskolen og hva som kan forbedres.  Siden elevene er spredt på 6 ulike skoler, er det også viktig med aktiviteter som gjør at eleven blir bedre kjent, får opp pulsen og kjenner på fellesskapet. 

Publisert 08.11.2017

Fylkesmannen har lagt søknad fra Nova Sea as ut på offentlig ettersyn

Publisert 23.10.2017

Lurøy kommune har lagt Handlingsplan for integrering  (PDF, 2 MB)til høring.

Publisert 28.09.2017

Informasjon til innbyggere i kretsene Lovund, Sleneset og Onøy som vurderer asfaltering av privat eiendom.

Publisert 26.09.2017

Lurøy kommune deltar i Byregionprogrammet sammen med Nesna, Hemnes og Rana. I prosjektet ses det på muligheter for felles tiltak relatert til næringsutvikling og omdømmebygging for å tiltrekke mennesker, ressurser og virksomheter til regionen. Som et ledd i prosjektet er det utarbeidet en regional plattform med tematisk informasjon om Byregionprogrammet, Bo og Leve, og Jobb og Næringsliv .  

 

 

Publisert 19.09.2017

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 19.09.2017

HAF har oppdatert sin pressemelding med følgende:

Da har vi fått på plass en avtale som sikrer normal drift de nærmeste dagene.
Våre renovatører og biler vil altså kjøre som vanlig inntil videre.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om mer varige løsninger i dagene som kommer.

Publisert 11.09.2017

Frist for å varsle Lurøy kommune om planlagt spillemiddelsøknad settes til 25. september. Grunnet omlegging av kulturdepartementets søknadsportal og anleggsregister, vil ikke søknaden fysisk kunne sendes inn før etter 1. oktober. Vi trenger likevel en oversikt over planlagte søknader.

Publisert 17.08.2017

Tlf: 750 56 205

Kontortiden for timebestilling og henvendelser er mellom 08.30 og 09.30 på hverdager.

Træna, Lurøy og Nesna kommune har felles veterinærtjeneste.  Veterinærene kan også kontaktes utenom disse tidene, ved akutt syke og skadede dyr. Vakten gjelder alle dyr, unntatt vilt.

 

Publisert 16.08.2017

Lurøy kommune har innført forskrift for skuddpremie på rødrev og mink som felles innenfor kommunes grenser. Skuddpremiesatsen for felling innenfor fastsatt ordinær jakttid er 300 kr for mink og rødrev.