Publisert 02.07.2019

Lovundlaks AS har søkt om areal -og biomasseendringendring på lokalitet Vardskjæret S. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 28.06.2019

Lurøy kommunestyre har i møte den 26.06.2019, sak 12/19 vedtatt reguleringsendring «Varøysundet hytteområde» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 28.06.2019

Turistinformasjonen i Lurøy kommune er i lokalene til Grønsvik Kystfort, og turistinformasjonen vil være åpent mandag til fredag mellom kl. 11 og 17., og mellom kl. 12 og 17 på lørdager og søndager.

Du når oss dessuten på turistinfo@luroy.kommune.no eller tlf: 901 89 318

 

Publisert 27.06.2019

På begynnelsen av 1900-tallet var tuberkulose et stort problem for samfunnet og familiene som ble rammet. Ressursene til å bekjempe denne meget alvorlige epidemien var svært begrenset. Allerede fra 1914 samlet enkeltpersoner i Lurøy, sterkt anført av Signe Aas, inn midler for å hjelpe disse familiene i den vanskelige tiden. Behovet var omfattende og man så at dette arbeidet måtte systematiseres og organiseres.  I 1919 ble Aas Tuberkuloseforening stiftet, med Signe som formann. Foreningen skulle senere skifte navn til Aas Helselag. Foreningen var den første etableringen i Lurøy, men det ble senere etablert foreninger i alle skolekretsene, 13 kretslag på det meste, underlagt Lurøy Helselag.

Publisert 26.06.2019

Lurøy kommune vurderer å videreføre skuddpremie på rødrev og mink, og innføre skuddpremie på kråke.

Høringsbrev  (PDF, 163 kB), forslag til forskrift  (PDF, 93 kB), og  samlet saksframstilling (PDF, 280 kB)er sendt til høring til lokalutvalg, landbruksorganisasjoner, havbruksnæringen og fiskerlag i Lurøy kommune, samt til Nordland fylkeskommune. Også andre kan gi innspill i saken.
 
Publisert 25.06.2019

Atlantic Lumpus AS har søkt om endring av art ved akvakulturlokalitet Moflaget. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 24.06.2019

I år var det Konsvik barnehage som hadde æren av å stå som vertskap for Lurøys kommende førsteklassinger. På grunn av reiseavstander og rutetider fikk vi to nesten fulle dager sammen i Konsvik.

Publisert 17.06.2019

Se film her: https://www.youtube.com/embed/qlLE7w2le0A

 

Er du bekymret for brannsikkerheten til noen rundt deg? Nå kan du varsle om dette på branntips.no

Publisert 05.06.2019

Lovundlaks AS har søkt om ny oppdrettslokalitet i Risvær. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 03.06.2019

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Publisert 23.05.2019

Lurøy kommune holder nå på med en historisk stor utbygging av omsorgstilbudet i kommunen.

Neste trinn i denne utbyggingen er nå klar for oppstart.

Vi har nå ute prisforespørsel på 3 bygg i ett anbud.

Publisert 22.05.2019

Nova Sea AS har søkt om ny oppdrettslokalitet i Varpet. Søknaden ligger nå ute til høring

Publisert 16.05.2019

Det betyr at M/S Helgeland kjører samme rutetilbudet på sommeren som på vinteren, dvs middagsturer onsdag og fredag. 

 

Publisert 14.05.2019

Eldrerådet har også i år arrangert tur for de eldre i kommunen.
35 deltakere fra hele kommunen møttes på Stokkvågen og dro i leid buss til Kroglia Kulturgård i Grønnfjelldalen.

Publisert 06.05.2019

Kystplan Lurøy ble i møte den 03.04.2019 vedtatt av Lurøy kommunestyre i hht plan- og bygningslovens §11-15.

Publisert 30.04.2019

Nye Lovund barnehage har utvidet kapasiteten fra 54 til 70 barn.
Et bygg for framtiden med en kostnadsramme på 9,2 millioner. 
Utvidelsen omfatter nytt inngangsparti, økt leke- og oppholdsareal og ny personalfløy.

Publisert 24.04.2019

Påminnelse - søknadsfrist 1. mai 2019.

Publisert 26.03.2019

Du kan velge mellom e-faktura, avtalegiro, avtalegiro med e-fakturavarsling, digital postkasse og faktura på e-post.