Publisert 23.05.2019

Lurøy kommune holder nå på med en historisk stor utbygging av omsorgstilbudet i kommunen.

Neste trinn i denne utbyggingen er nå klar for oppstart.

Vi har nå ute prisforespørsel på 3 bygg i ett anbud.

Publisert 22.05.2019

Nova Sea AS har søkt om ny oppdrettslokalitet i Varpet. Søknaden ligger nå ute til høring

Publisert 16.05.2019

Det betyr at M/S Helgeland kjører samme rutetilbudet på sommeren som på vinteren, dvs middagsturer onsdag og fredag. 

 

Publisert 15.05.2019

I det siste har Lurøy blitt godt profilert i riksmedia.

Publisert 14.05.2019

Eldrerådet har også i år arrangert tur for de eldre i kommunen.
35 deltakere fra hele kommunen møttes på Stokkvågen og dro i leid buss til Kroglia Kulturgård i Grønnfjelldalen.

Publisert 06.05.2019

Kystplan Lurøy ble i møte den 03.04.2019 vedtatt av Lurøy kommunestyre i hht plan- og bygningslovens §11-15.

Publisert 30.04.2019

Nye Lovund barnehage har utvidet kapasiteten fra 54 til 70 barn.
Et bygg for framtiden med en kostnadsramme på 9,2 millioner. 
Utvidelsen omfatter nytt inngangsparti, økt leke- og oppholdsareal og ny personalfløy.

Publisert 30.04.2019

Ungjobb er et årlig tilbud til ungdom som bor i Lurøy kommune. Kommunen kan finansiere 50 % av lønnen til ungdom som skaffer seg jobb i Lurøy kommune. Dette gjelder ungdom som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret. 

Publisert 30.04.2019

Ungjobb er et årlig tiltak i Lurøy kommune, der unge som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret tilbys jobb. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etat.

Publisert 24.04.2019

Påminnelse - søknadsfrist 1. mai 2019.

Publisert 26.03.2019

Du kan velge mellom e-faktura, avtalegiro, avtalegiro med e-fakturavarsling, digital postkasse og faktura på e-post.

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. 

 

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 12.11.2018

Lurøy kommune har inngått avtale med Fosterhjem Helgeland som er et interkommunalt prosjekt som innen 2019 vil etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. 

 

Publisert 12.11.2018

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Publisert 17.09.2018
natur

Lurøy har et spennede og eventyrlig næringsliv som trenger rekruttering for å utvikle seg videre.  Som et ledd i å rekruttere har kommunen gått sammen med næringslivet og opprettet en felles plattform for stillingsutlysninger for alle bedrifter i Lurøy kommune. Med å lyse ut ledige stillinger i privat og offentlig næringsliv i fellesskap vil bredden i sysselsettingen i Lurøy komme frem. I tillegg økes muligheten for sysselsetting med at også en eventuell partner kan orientere seg om tilgjengelige jobber på en enkel måte.

Publisert 07.09.2018
På Onøy

Vi har, i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd og med HAFs prosjekt «Rent Hav Helgeland», fått til en prøveordning med en fast container for avhending av strandryddeavfall på Onøy/Lurøy. Denne er plassert mellom rådhuset og Nova Sea sin landbase. Levering av avfall fungerer på samme måte som tidligere, - i henhold til Rent Hav Helgeland sin ryddeveileder.

Publisert 01.02.2018

Lurøy kommune har vedtatt Handlingsplan for integrering (PDF, 2 MB). Planen omhandler alle tilflyttere til kommunen.