Denne artikkelen er midlertidig tom.
Publisert 27.02.2019
Publisert 12.03.2019
NAV logo

Du kan ringe NAV på telefon 55 55 33 33, og beskjed blir formidlet til oss.

Publisert 12.03.2019

Nordland Bondelag arrangerer eierskiftekurs for unge bønder i Bodø, den 5. - 7. april 2019. Kurset har hovedfokus på eierskifte, med tema som juridiske forhold ved eierskifte, menneskelige aspekter ved eierskifte, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring.

Publisert 25.02.2019

I henhold til eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved teknisk etat, Tonnes  og på kommunens hjemmeside i perioden frem til 01.04.2019.

Publisert 21.02.2019

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Publisert 19.02.2019

Lurøy og Træna kommune er blitt tildelt 80.000 kr til bruk for SMIL-tildeling, kr 20.000 til NMSK tildeling og kr 60.000 i drenering av jordbruksjord for 2019.

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket
NMSK = Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Publisert 28.01.2019

Leandra Marlene Nordås og Elias Olvik fra Lurøy ungdomsråd ble valgt inn i Helgeland ungdomsråd på årsmøtet i Tärnaby sist helg.

Publisert 17.01.2019

1.april er søknadsfristen for å søke om barnehageplass for året 2019/20.

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. 

 

Publisert 21.12.2018
fra kommunens julelunsj for ungdom

Tradisjonen tro inviterte Lurøy kommune ved ordfører Carl Einar Isachsen ungdommer i alderen 16-24 år til Julelunsj, som i år var på Oscarbrygga. I underkant av 40 ungdommer bosatt i Lurøy deltok på arrangementet.

Publisert 07.12.2018

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok Lurøy formannskap den 26.11.2018 i sak 126/18 å legge forslag til endring av reguleringsplan Varøysundet hytteområde ut til offentlig ettersyn.

Publisert 07.12.2018

Lurøy formannskap har i møte den 26.11.2018 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan Kystplan Lurøy ut til ny offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 29.11.2018

Årets Julelunsj for ungdom mellom 16 og 24 år går av stabelen 21. desember på Oscarbrygga på Tonnes. Tidligere år har det blitt sendt ut innbydelse i posten til alle Lurøyfjerdinger i aldersgruppen. I år vil invitasjonen og informsjon om Julelunsjen og transport til og fra foregå via arrangementet på kommunens Facebookside. Er du bosatt i Lurøy, og er mellom 16 og 24 år, så kan du nå melde deg på!

Påmelding: send sms til Eli-Anne. Påmeldingen er gyldig når du har fått bekreftelse per sms om at du er registrert.

 

Publisert 12.11.2018

Lurøy kommune har inngått avtale med Fosterhjem Helgeland som er et interkommunalt prosjekt som innen 2019 vil etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. 

 

Publisert 12.11.2018

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.