Publisert 17.01.2019
Hovedopptak 2019

1.april er søknadsfristen for å søke om barnehageplass for året 2019/20.

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. 

 

Publisert 21.12.2018
Julelunsj 2018 3

Tradisjonen tro inviterte Lurøy kommune ved ordfører Carl Einar Isachsen ungdommer i alderen 16-24 år til Julelunsj, som i år var på Oscarbrygga. I underkant av 40 ungdommer bosatt i Lurøy deltok på arrangementet.

Publisert 07.12.2018

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok Lurøy formannskap den 26.11.2018 i sak 126/18 å legge forslag til endring av reguleringsplan Varøysundet hytteområde ut til offentlig ettersyn.

Publisert 07.12.2018

Lurøy formannskap har i møte den 26.11.2018 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan Kystplan Lurøy ut til ny offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 29.11.2018
julelunsj1 1

Årets Julelunsj for ungdom mellom 16 og 24 år går av stabelen 21. desember på Oscarbrygga på Tonnes. Tidligere år har det blitt sendt ut innbydelse i posten til alle Lurøyfjerdinger i aldersgruppen. I år vil invitasjonen og informsjon om Julelunsjen og transport til og fra foregå via arrangementet på kommunens Facebookside. Er du bosatt i Lurøy, og er mellom 16 og 24 år, så kan du nå melde deg på!

Påmelding: send sms til Eli-Anne. Påmeldingen er gyldig når du har fått bekreftelse per sms om at du er registrert.

 

Publisert 12.11.2018

Lurøy kommune har inngått avtale med Fosterhjem Helgeland som er et interkommunalt prosjekt som innen 2019 vil etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. 

 

Publisert 12.11.2018

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Publisert 17.10.2018

Trivselen i Lurøy er avhengig av ivrige ildsjeler som brenner for ulike aktiviteter.  Som en påskjønnelse til disse  opprettet Lurøy kommune Liv Lagaprisen.  Prisen deles ut for 9. gang i år.

Publisert 15.10.2018

Revisjon kommunedelplan Aldersundet.

Kommunen skal starte planarbeid for kommunedelplan Aldersundet.

Publisert 09.10.2018

Kommunestyret behandlet saken i møte 3. oktober 2018 og gjorde følgende enstemmige vedtak:

  • Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18 tas til orientering.
  • Oppvekst i Lurøy har fokus på at et godt læringsmiljø som setter faglige mål, har fokus på trivsel, mestring og medvirkning kan gi økt læringsutbytte.
  • Oppvekst i Lurøy deltar i prosjektet «God opplæring for alle».
  • Alle skoler og barnehager godkjennes som helsefremmende.
Publisert 04.10.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 03.10.2018, sak 28/18 vedtatt reguleringsendring «Selnes havn og Varpen hytteområde» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 03.10.2018
Publisert 02.10.2018
Lovund

Lurøy eldreråd inviterte til treff og samlet 28 stykker inkl forelesere på Lovund hotell.
På programmet hadde vi forelesninger fra fysioterapeut Martin Helland, ergoterapeut Aina Dal Larsen og choclatier under utdanning, Marcus Sita Thuresson.

Publisert 02.10.2018

Lurøy formannskap bestemte i møte den 26.09.2018, sak 81/18 at kommunen initierer arbeid revisjon trafikksikkerhetsplan for Lurøy og starter høring av planprogram.

Publisert 28.09.2018

Avgiftsgrunnlaget for vann, kloakk og feiing ble ved fakturering for vårhalvåret feil. Nå er faktura for kommunale avgifter for høsten 2018 utsendt. Feilfakturering er opprettet på denne fakturaen. Totalt fakturabeløp for året vil med siste fakturering bli korrekt.

Vi beklager det inntrufne!