Publisert 20.06.2018
fra ide til marked, 2

Mandag den 18. og tirsdag den 19. juni gjennomførte Innovasjon Norge to seminarer på Lovund og i Grønsvik: "Fra ide til marked". 

Publisert 07.06.2018
Aktivitetsdag 2018 3

Aktivitetsdag for alle elevene på ungdomstrinnet samt 7.klasser i Lurøy ble arrangert på Konsvik skole den 6. juni 2018. Deltakerne kom fra alle skolene i kommunen, deriblant Lovund, Onøy, Sleneset, Kvarøy, Aldersund og Konsvik. Om lag 60 glade elever deltok i skoleturneringen som ble arrangert innen fotball, volleyball og bordtennis.

Publisert 05.06.2018
Sommerles 1

Den digitale lesekampanjen Sommerles har startet. Sammen med barn fra over 370 andre kommuner kan alle barn i 1.-7.klasse i Lurøy, fra 1. juni være med på Norges kuleste lesekampanje! I fjor deltok over 300 kommuner og 58 963 barn, og Sommerles har vært en stor suksess gjennom flere år. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie.

Publisert 04.06.2018
Åpning av ny helseavdeling 2

Fredag 1. juni ble den nye helseavdelingen på Onøy formelt åpnet. Helse inviterte de fremmøtte på kake, kaffe og omvisning av den nye avdelingen. En avdeling som, i tillegg til lege og helsestasjon, nå også tilbyr fysioterapi i nye, flotte fysioterapilokaler. Det er satt opp et mer naturlig skille mellom pasientavdelingen og helseadministrasjonen, slik at deres kontorlokaler åpnes for besøk, på lik linje med øvrige kontorer. Et tiltak som vil gjøre det enklere å samhandle med kollegaer fra andre avdelinger i administrasjonen. Avdelingens to helsesekretærer har dessuten fått separate kontorer, som vil gi bedre arbeidsforhold for begge. Det har tidvis vært krevende å både ekspedere telefon og samtidig arbeide med andre oppgaver, på samme kontor.

Publisert 04.06.2018

Mandag den 18. og tirsdag den 19. juni besøker Maiken Johnsen, fra Innovasjon Norge, Lurøy. Hun skal holde to seminarer: Fra idè til marked. Den 18. juni vil hun være i Lovund, og den 19. juni vil det være mulig å treffe henne i Grønsvik.

Publisert 31.05.2018
NAV 1

På grunn av ferieavvikling i uke 27-33 vil kontoret være lavere bemannet og du må påregne lengre saksbehandlingstid.

Er det noe du vil ta opp med oss, ta kontakt i god tid på tlf 5555 3333.

Publisert 30.05.2018

Eldrerådet har i flere år arrangert en tur i året som de eldre i kommunen kan melde seg på. I år gikk turen til Alstahaug med besøk på Petter Dass-museet og i Alstahaug kirke, til Tjøtta internasjonale kirkegård og til Grythatten gartneri. Nesten 40 personer ble med på turen.

Publisert 14.05.2018

Kvina båtforening fikk støtte fra Lurøy kommune til utbygging av Kvina havn. Ett av kriteriene for tilskudd var hvordan søknader om båtplasser skal prioriteres.

For å sikre at alle kjenner til muligheten til båtplass så har Kvina båtforening og Lurøy kommune gått sammen om å annonsere disse på hjemmesiden til kommunen.

Publisert 30.04.2018

UNGJOBB er et årlig tiltak i Lurøy kommune, der unge som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret tilbys jobb. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etat

Publisert 30.04.2018

Ungjobb er et årlig tilbud til ungdom som bor i Lurøy kommune. Kommunen kan finansiere 50 % av lønnen til ungdom som skaffer seg jobb i Lurøy kommune. Dette gjelder ungdom som fyller 16, 17 og 18 år i søkeråret. 

Publisert 19.03.2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. 

Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Publisert 15.03.2018
Polarsirkelen friluftsråd logo

Friluftsskolen er Polarsirkelen friluftsråd sin største satsing gjennom året og har vært en ubetinget suksess fra dag en.

Friluftsskolen er en arena for læring av friluftslivsferdigheter i tillegg til at barna får være fysisk aktive ute i naturen og etablere nye sosiale nettverk.

Publisert 26.02.2018
Kvarøy

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys også for 2018.

Publisert 22.02.2018

Etablererkurs arrangeres av Rana Utviklingsselskap våren 2018. Kurset er åpent for alle i Lurøy kommune.  

Publisert 19.02.2018

Lurøy kommunestyre behandlet 13.12.17 sak om evaluering av legetjenesten (K-sak 69/17).

Av driftsmessige og økonomiske årsaker ble det fattet vedtak om å slå sammen legekontorene i Indre distrikt til ett kontor lokalisert i Aldersund.

Vedtaket iverksettes fra 1. mars 2018

Vi håper at omleggingen ikke vil medføre ulemper for brukere av legetjenesten.

Publisert 19.02.2018

Vi minner om at gammelt legevaktsnummer, 750 93580, ikke lenger er i bruk.
Nummer til legevakt er nå som kjent 116117 i Lurøy og i alle andre kommuner.

Publisert 15.02.2018

Ledige barnehageplasser fra august 2018 (PNG, 185 kB)

Søknad om barnehageplass

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle foresatte av barn bostedsregistrert i Lurøy kommune.

Foresatte til barn bostedsregistrert i Rødøy kommune kan søke barnehageplass, her gjelder egne regler. Se vedtekter. 

De som har fått tildelt plass, beholder denne til den sies opp. 

Hvordan søker jeg?
 
Søknaden leveres direkte til barnehagen.

 

Når kan jeg søke barnehageplass?

Hovedopptak er 1. april.

Det kan søkes om barnehageplass utenom hovedopptak. Søknad sendes styrer i den aktuelle barnehage.

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?
Foreldrebetaling

 

Publisert 01.02.2018

Lurøy kommune har vedtatt Handlingsplan for integrering (PDF, 2 MB). Planen omhandler alle tilflyttere til kommunen.

Publisert 24.01.2018

Lurøy kommune deltok sammen med Nova Sea, Kvarøy Fiskeoppdrett, Spiren Design og Konsvikbygg på Karrieredagen 2018 som ble arrangert i Rana den 23.01.