Publisert 22.09.2017

Eldre i Lurøy inviteres til Eldres dag på Rådhuset, Onøy den 2. oktober 2017.

Påmelding innen torsdag 28. september på telefon 750 91500.
Pris kr 200,- pr person.

Publisert 22.09.2017

Høstens etablererkurs (PDF, 2 MB) arrangeres i oktober og november. Kurset er for deg som har en gründerspire i magen, en god idé som du vil realisere, eller nettopp har startet egen bedrift. Kurset er åpent for alle fra Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy, Lurøy og Træna. 

Publisert 19.09.2017

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 19.09.2017

HAF har oppdatert sin pressemelding med følgende:

Da har vi fått på plass en avtale som sikrer normal drift de nærmeste dagene.
Våre renovatører og biler vil altså kjøre som vanlig inntil videre.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om mer varige løsninger i dagene som kommer.

Publisert 11.09.2017

Lurøy kommune har 1443 stemmeberettigede. Inkludert sent innkomne forhåndsstemmer har 76,06% stemt enten på forhånd eller på valgtinget.

 
 

 

Publisert 11.09.2017

Frist for å varsle Lurøy kommune om planlagt spillemiddelsøknad settes til 25. september. Grunnet omlegging av kulturdepartementets søknadsportal og anleggsregister, vil ikke søknaden fysisk kunne sendes inn før etter 1. oktober. Vi trenger likevel en oversikt over planlagte søknader.

Publisert 11.09.2017

Lurøy og Træna kommune er blitt tildelt 100.000 kr til bruk for SMIL-tildeling, kr 20.000 til NMSK tildeling og kr 48.000 i drenering av jordbruksjord for 2017.

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket
NMSK = Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Publisert 08.09.2017

Vi har i Lurøy lagt til rette for at vi alle skal ha de beste muligheter for å avgi stemme.

Forhåndsstemmer har vi kunnet avgi på rådhuset på Onøy og det har vært mulighet for å avgi stemmer rundt om i de fleste kretsene ved oppmøte på omsorgsstedene.

I Lurøy har vi også mulighet til å avgi stemme både søndag og mandag ved valgkrets/stemmested.

Publisert 05.09.2017

Valglokalene er åpne

Søndag 10. september mellom kl 15.00 og 18.00
Mandag 11. september mellom kl 11.30 og 16.30

Publisert 05.09.2017

Først og fremst må vi takke for deres tilbakemeldinger via hjemmesiden. Dette er svært nyttig for oss i det videre arbeidet med siden og et viktig bidrag til forbedring. Mange av dere har etterlyst innsynsløsningen for postliste og saksdokumenter.