Publisert 19.09.2019

Vi har mottatt varsel fra NVE om flom- (oransje) og jordskredfare (gult) sør i Nordland

Publisert 12.09.2019

Lurøy formannskap har i sak 76/19 den 30.08.19 vedtatt å selge den gamle barnehagen med tomt på Lurøya.

Salg gjennomføres som auksjon via e-post den 1.oktober. 

Publisert 10.09.2019

Det ble avholdt valg til lokalutvalg samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Valget ble avholdt søndag 8. og mandag 9. september.

Nedenfor finnes resultater:

Publisert 10.09.2019

I Lurøy kommune ble det avholdt valg søndag 8. og mandag 9. september 2019.

På valgresultater.no finner du resultatene:

Publisert 05.09.2019

Det skjer noe i Nord-Norge akkurat nå 

Det snakkes mye om de utfordringene og ikke minst de mulighetene som fins i Nord-Norge. 
Hvordan kan vi gå fra ord til handling? 
Dersom landsdelen skal være en attraktiv region må de som skal bo og leve i regionen i fremtiden være med å forme den. 

Til det trenger Nord-Norge de unge drivkreftene sine stemmer.  

Publisert 12.08.2019

Lovundlaks AS har søkt om areal -og biomasseendringendring på lokalitet Store Bukkøy N. Søknaden ligger nå ute til høring.

Publisert 25.07.2019

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 17.06.2019

Se film her: https://www.youtube.com/embed/qlLE7w2le0A

 

Er du bekymret for brannsikkerheten til noen rundt deg? Nå kan du varsle om dette på branntips.no

Publisert 23.05.2019

Lurøy kommune holder nå på med en historisk stor utbygging av omsorgstilbudet i kommunen.

Neste trinn i denne utbyggingen er nå klar for oppstart.

Vi har nå ute prisforespørsel på 3 bygg i ett anbud.

Publisert 26.03.2019

Du kan velge mellom e-faktura, avtalegiro, avtalegiro med e-fakturavarsling, digital postkasse og faktura på e-post.

Publisert 15.01.2019

Tilsynsfører

Tilsynsførere engasjeres for barn i fosterhjem. Formålet med oppdraget er å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. 

Støttekontakt

Oppdrag med å ta med barn/ungdom eller voksne på ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten skal bidra til positive opplevelser gjennom sosialt samvær, gi leksehjelp osv. 

Besøks-/avlastningshjem

Det søkes etter trygge og stabile voksne som kan være besøks-/avlastningshjem for barn eller ungdom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. 

 

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 12.11.2018

Lurøy kommune har inngått avtale med Fosterhjem Helgeland som er et interkommunalt prosjekt som innen 2019 vil etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. 

 

Publisert 12.11.2018

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Publisert 17.09.2018
natur

Lurøy har et spennede og eventyrlig næringsliv som trenger rekruttering for å utvikle seg videre.  Som et ledd i å rekruttere har kommunen gått sammen med næringslivet og opprettet en felles plattform for stillingsutlysninger for alle bedrifter i Lurøy kommune. Med å lyse ut ledige stillinger i privat og offentlig næringsliv i fellesskap vil bredden i sysselsettingen i Lurøy komme frem. I tillegg økes muligheten for sysselsetting med at også en eventuell partner kan orientere seg om tilgjengelige jobber på en enkel måte.

Publisert 07.09.2018
På Onøy

Vi har, i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd og med HAFs prosjekt «Rent Hav Helgeland», fått til en prøveordning med en fast container for avhending av strandryddeavfall på Onøy/Lurøy. Denne er plassert mellom rådhuset og Nova Sea sin landbase. Levering av avfall fungerer på samme måte som tidligere, - i henhold til Rent Hav Helgeland sin ryddeveileder.

Publisert 16.08.2017

Lurøy kommune har innført forskrift for skuddpremie på rødrev og mink som felles innenfor kommunes grenser. Skuddpremiesatsen for felling innenfor fastsatt ordinær jakttid er 300 kr for mink og rødrev.