Publisert 21.08.2018

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 16.08.2018

Lurøy formannskap bestemte i møte den 20.06.2018, sak 46/18 at kommunen initierer oppstart prosess endring reguleringsplan Varøysundet hytteområde i henhold til plan og bygningslovens § 12-14 og § 12-8.

Publisert 16.08.2018

Fra å være en kombinert «myr- og gjørmesump» som tidvis utgjorde en risiko for de minste, har vi nå fått en flott plen og et litt utvidet uteområde. Etter hvert skal vi også ta i bruk området som strekker seg ned til hovedveien, men her må det først litt bedre gjerde før vi kan slippe barna utpå.

Publisert 10.08.2018
Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen til norskkurs på Konsvik skole.
Oppstart TIRSDAG 21.AUGUST KL 0900.
 

 

 

Publisert 10.08.2018

Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen til norskkurs på Lovund.

Oppstart MANDAG 15.OKTOBER kl 1100.

 

Publisert 04.07.2018
Kolbjørn Aasvik 1

27. juni deltok tidligere Helse, Sosial- og Omsorgssjef, Kolbjørn Aasvik, i sitt siste kommunestyre som representant for HSO-administrasjonen. Kommunestyret, ved Ordfører, benyttet anledningen til å takke Aasvik for hans lange og dedikerte innsats for Helse, Sosial og Omsorgsetaten og som stedfortreder for Rådmannen.

Publisert 03.07.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 10/18 vedtatt områdereguleringsplan «Naustholmen og Vika» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 02.07.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 9/18 vedtatt kommunedelplan for Stokkvågen i hht plan- og bygningslovens §11-15.

Publisert 29.06.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 11/18 vedtatt detaljreguleringsplan «Hamnholmen nord» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 27.06.2018

I vår ble alle 6 barnehagene i Lurøy invitert til å være med i et prosjekt som gikk ut på å lære om forurensning, plukke avfall og lage et plastmonster av gjenstander de har funnet i naturen.  De skulle også dokumentere læringsprosessen i et informasjonsskriv som skulle følge med kunstverket.

Publisert 26.06.2018

Nettskolen i Nordland, i samarbeid med Mosjøen vgs Marka, tilbyr nettbasert agronomkurs.  Opplæringa gjøres med en kombinasjon av nett og samlinger.

Publisert 20.06.2018
fra ide til marked, 2

Mandag den 18. og tirsdag den 19. juni gjennomførte Innovasjon Norge to seminarer på Lovund og i Grønsvik: "Fra ide til marked". 

Publisert 07.06.2018
Aktivitetsdag 2018 3

Aktivitetsdag for alle elevene på ungdomstrinnet samt 7.klasser i Lurøy ble arrangert på Konsvik skole den 6. juni 2018. Deltakerne kom fra alle skolene i kommunen, deriblant Lovund, Onøy, Sleneset, Kvarøy, Aldersund og Konsvik. Om lag 60 glade elever deltok i skoleturneringen som ble arrangert innen fotball, volleyball og bordtennis.

Publisert 05.06.2018
Sommerles 1

Den digitale lesekampanjen Sommerles har startet. Sammen med barn fra over 370 andre kommuner kan alle barn i 1.-7.klasse i Lurøy, fra 1. juni være med på Norges kuleste lesekampanje! I fjor deltok over 300 kommuner og 58 963 barn, og Sommerles har vært en stor suksess gjennom flere år. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie.

Publisert 04.06.2018
Åpning av ny helseavdeling 2

Fredag 1. juni ble den nye helseavdelingen på Onøy formelt åpnet. Helse inviterte de fremmøtte på kake, kaffe og omvisning av den nye avdelingen. En avdeling som, i tillegg til lege og helsestasjon, nå også tilbyr fysioterapi i nye, flotte fysioterapilokaler. Det er satt opp et mer naturlig skille mellom pasientavdelingen og helseadministrasjonen, slik at deres kontorlokaler åpnes for besøk, på lik linje med øvrige kontorer. Et tiltak som vil gjøre det enklere å samhandle med kollegaer fra andre avdelinger i administrasjonen. Avdelingens to helsesekretærer har dessuten fått separate kontorer, som vil gi bedre arbeidsforhold for begge. Det har tidvis vært krevende å både ekspedere telefon og samtidig arbeide med andre oppgaver, på samme kontor.

Publisert 04.06.2018

Mandag den 18. og tirsdag den 19. juni besøker Maiken Johnsen, fra Innovasjon Norge, Lurøy. Hun skal holde to seminarer: Fra idè til marked. Den 18. juni vil hun være i Lovund, og den 19. juni vil det være mulig å treffe henne i Grønsvik.

Publisert 31.05.2018
NAV 1

På grunn av ferieavvikling i uke 27-33 vil kontoret være lavere bemannet og du må påregne lengre saksbehandlingstid.

Er det noe du vil ta opp med oss, ta kontakt i god tid på tlf 5555 3333.

Publisert 30.05.2018

Eldrerådet har i flere år arrangert en tur i året som de eldre i kommunen kan melde seg på. I år gikk turen til Alstahaug med besøk på Petter Dass-museet og i Alstahaug kirke, til Tjøtta internasjonale kirkegård og til Grythatten gartneri. Nesten 40 personer ble med på turen.

Publisert 19.03.2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. 

Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Publisert 22.02.2018

Etablererkurs arrangeres av Rana Utviklingsselskap våren 2018. Kurset er åpent for alle i Lurøy kommune.