Publisert 07.12.2018

I medhold av plan og bygningsloven § 12–11 vedtok Lurøy formannskap den 26.11.2018 i sak 126/18 å legge forslag til endring av reguleringsplan Varøysundet hytteområde ut til offentlig ettersyn.

Publisert 07.12.2018

Lurøy formannskap har i møte den 26.11.2018 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan Kystplan Lurøy ut til ny offentlig ettersyn i hht plan- og bygningslovens §11-14.

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 29.11.2018
julelunsj1 1

Årets Julelunsj for ungdom mellom 16 og 24 år går av stabelen 21. desember på Oscarbrygga på Tonnes. Tidligere år har det blitt sendt ut innbydelse i posten til alle Lurøyfjerdinger i aldersgruppen. I år vil invitasjonen og informsjon om Julelunsjen og transport til og fra foregå via arrangementet på kommunens Facebookside. Er du bosatt i Lurøy, og er mellom 16 og 24 år, så kan du nå melde deg på!

Påmelding: send sms til Eli-Anne. Påmeldingen er gyldig når du har fått bekreftelse per sms om at du er registrert.

 

Publisert 29.11.2018

Formannskapet forfattet i fellesskap følgende enstemmige vedtak i saken som ble sendt til Nordland fylkeskommune som svar på høringen:

 

Publisert 28.11.2018
Forside budsjett 2019


Med dette legges økonomiplan 2019-2022 samt årsbudsjett 2019 ut til alminnelig ettersyn på rådmannskontoret og i link nedenfor.

Jfr Kommuneloven § 44.7.

Orienteringen ble streamet og finnes på luroy.kommunetv.no.
Tips: Bytt kamera til talerstol for best utbytte. Knappen kamera finner du til høyre i tv-bildet.

Publisert 12.11.2018

Lurøy kommune har inngått avtale med Fosterhjem Helgeland som er et interkommunalt prosjekt som innen 2019 vil etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. 

 

Publisert 12.11.2018

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Publisert 17.10.2018

Trivselen i Lurøy er avhengig av ivrige ildsjeler som brenner for ulike aktiviteter.  Som en påskjønnelse til disse  opprettet Lurøy kommune Liv Lagaprisen.  Prisen deles ut for 9. gang i år.

Publisert 15.10.2018

Revisjon kommunedelplan Aldersundet.

Kommunen skal starte planarbeid for kommunedelplan Aldersundet.

Publisert 09.10.2018

Kommunestyret behandlet saken i møte 3. oktober 2018 og gjorde følgende enstemmige vedtak:

  • Tilstandsrapport for oppvekstmiljøet i Lurøy 2017-18 tas til orientering.
  • Oppvekst i Lurøy har fokus på at et godt læringsmiljø som setter faglige mål, har fokus på trivsel, mestring og medvirkning kan gi økt læringsutbytte.
  • Oppvekst i Lurøy deltar i prosjektet «God opplæring for alle».
  • Alle skoler og barnehager godkjennes som helsefremmende.
Publisert 04.10.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 03.10.2018, sak 28/18 vedtatt reguleringsendring «Selnes havn og Varpen hytteområde» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 03.10.2018
Publisert 02.10.2018
Lovund

Lurøy eldreråd inviterte til treff og samlet 28 stykker inkl forelesere på Lovund hotell.
På programmet hadde vi forelesninger fra fysioterapeut Martin Helland, ergoterapeut Aina Dal Larsen og choclatier under utdanning, Marcus Sita Thuresson.

Publisert 02.10.2018

Lurøy formannskap bestemte i møte den 26.09.2018, sak 81/18 at kommunen initierer arbeid revisjon trafikksikkerhetsplan for Lurøy og starter høring av planprogram.

Publisert 28.09.2018

Avgiftsgrunnlaget for vann, kloakk og feiing ble ved fakturering for vårhalvåret feil. Nå er faktura for kommunale avgifter for høsten 2018 utsendt. Feilfakturering er opprettet på denne fakturaen. Totalt fakturabeløp for året vil med siste fakturering bli korrekt.

Vi beklager det inntrufne!

Publisert 26.09.2018
BLIME-dansen Onøy-Lurøy skole

I dag feiret vi BlimE-dagen 2018! Dans, glede, vennskap og fin musikk satte rammene for en fin formiddagsøkt på skolen hos oss.

Publisert 20.09.2018
Forfatterbesøk: Lydhøre deltakere

Onsdag formiddag, fikk barna ved Moflag skole besøk av barnebokforfatter Jill Moursund. Det ble en fin stund for både barn og voksne.

Publisert 18.09.2018
ras3 1

Gjelder fra: 17. september              Gjelder til: inntil videre

Veien er stengt grunnet ras. Statens vegvesen oppfordrer publikum til å respektere sperringene som er satt opp og holde avstand til rasområdet sjøveien. Dette for egen sikkerhet.

Publisert 17.09.2018

FRA TIRSDAG 18.09.18: