Bredbåndsutbygging i Lurøy kommune - Høring

Klikk for stort bilde Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

I 2014 kom det en ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Ett av kravene for en søknad om statlig støtte, er at informasjon om utbygging av bredbåndsnettet i kommunen skal ligge ut til høring på kommunens hjemmeside i minst 1 måned.

Publisert 23.08.2018

Lag og foreninger oppfordres til å søke på kulturmidler for sine kretser.

Søknad sendes til lokalutvalget i egen krets

Frist 15.September 2018

Publisert 16.08.2018

Fra å være en kombinert «myr- og gjørmesump» som tidvis utgjorde en risiko for de minste, har vi nå fått en flott plen og et litt utvidet uteområde. Etter hvert skal vi også ta i bruk området som strekker seg ned til hovedveien, men her må det først litt bedre gjerde før vi kan slippe barna utpå.

Publisert 04.07.2018
Kolbjørn Aasvik 1

27. juni deltok tidligere Helse, Sosial- og Omsorgssjef, Kolbjørn Aasvik, i sitt siste kommunestyre som representant for HSO-administrasjonen. Kommunestyret, ved Ordfører, benyttet anledningen til å takke Aasvik for hans lange og dedikerte innsats for Helse, Sosial og Omsorgsetaten og som stedfortreder for Rådmannen.

Publisert 03.07.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 10/18 vedtatt områdereguleringsplan «Naustholmen og Vika» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 02.07.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 9/18 vedtatt kommunedelplan for Stokkvågen i hht plan- og bygningslovens §11-15.

Publisert 29.06.2018

Lurøy kommunestyre har i møte den 27.06.2018, sak 11/18 vedtatt detaljreguleringsplan «Hamnholmen nord» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 26.06.2018

Nettskolen i Nordland, i samarbeid med Mosjøen vgs Marka, tilbyr nettbasert agronomkurs.  Opplæringa gjøres med en kombinasjon av nett og samlinger.

Publisert 20.06.2018
fra ide til marked, 2

Mandag den 18. og tirsdag den 19. juni gjennomførte Innovasjon Norge to seminarer på Lovund og i Grønsvik: "Fra ide til marked". 

Publisert 07.06.2018
Aktivitetsdag 2018 3

Aktivitetsdag for alle elevene på ungdomstrinnet samt 7.klasser i Lurøy ble arrangert på Konsvik skole den 6. juni 2018. Deltakerne kom fra alle skolene i kommunen, deriblant Lovund, Onøy, Sleneset, Kvarøy, Aldersund og Konsvik. Om lag 60 glade elever deltok i skoleturneringen som ble arrangert innen fotball, volleyball og bordtennis.

Publisert 04.06.2018
Åpning av ny helseavdeling 2

Fredag 1. juni ble den nye helseavdelingen på Onøy formelt åpnet. Helse inviterte de fremmøtte på kake, kaffe og omvisning av den nye avdelingen. En avdeling som, i tillegg til lege og helsestasjon, nå også tilbyr fysioterapi i nye, flotte fysioterapilokaler. Det er satt opp et mer naturlig skille mellom pasientavdelingen og helseadministrasjonen, slik at deres kontorlokaler åpnes for besøk, på lik linje med øvrige kontorer. Et tiltak som vil gjøre det enklere å samhandle med kollegaer fra andre avdelinger i administrasjonen. Avdelingens to helsesekretærer har dessuten fått separate kontorer, som vil gi bedre arbeidsforhold for begge. Det har tidvis vært krevende å både ekspedere telefon og samtidig arbeide med andre oppgaver, på samme kontor.

Publisert 04.06.2018

Mandag den 18. og tirsdag den 19. juni besøker Maiken Johnsen, fra Innovasjon Norge, Lurøy. Hun skal holde to seminarer: Fra idè til marked. Den 18. juni vil hun være i Lovund, og den 19. juni vil det være mulig å treffe henne i Grønsvik.

Publisert 30.05.2018

Eldrerådet har i flere år arrangert en tur i året som de eldre i kommunen kan melde seg på. I år gikk turen til Alstahaug med besøk på Petter Dass-museet og i Alstahaug kirke, til Tjøtta internasjonale kirkegård og til Grythatten gartneri. Nesten 40 personer ble med på turen.

Publisert 19.03.2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. 

Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Publisert 22.02.2018

Etablererkurs arrangeres av Rana Utviklingsselskap våren 2018. Kurset er åpent for alle i Lurøy kommune.  

Publisert 19.02.2018

Vi minner om at gammelt legevaktsnummer, 750 93580, ikke lenger er i bruk.
Nummer til legevakt er nå som kjent 116117 i Lurøy og i alle andre kommuner.

Publisert 15.02.2018

Ledige barnehageplasser fra august 2018

Søknad om barnehageplass

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle foresatte av barn bostedsregistrert i Lurøy kommune.

Foresatte til barn bostedsregistrert i Rødøy kommune kan søke barnehageplass, her gjelder egne regler. Se vedtekter. 

De som har fått tildelt plass, beholder denne til den sies opp. 

Hvordan søker jeg?
 
Søknaden leveres direkte til barnehagen.

 

Når kan jeg søke barnehageplass?

Hovedopptak er 1. april.

Det kan søkes om barnehageplass utenom hovedopptak. Søknad sendes styrer i den aktuelle barnehage.

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?
Foreldrebetaling

 

Publisert 01.02.2018

Lurøy kommune har vedtatt Handlingsplan for integrering (PDF, 2 MB). Planen omhandler alle tilflyttere til kommunen.

Publisert 24.01.2018

Lurøy kommune deltok sammen med Nova Sea, Kvarøy Fiskeoppdrett, Spiren Design og Konsvikbygg på Karrieredagen 2018 som ble arrangert i Rana den 23.01.

Publisert 02.01.2018

I forbindelse med en varslet prisøkning på mer enn 100 % fra 2018, for bokbusstjenesten på innlandet, ble det foretatt en gjennomgang av bruken av tjenesten. Som følge av dette er tjenestetilbudet nå vedtatt avviklet.

Tjenesten opphører fra 1. februar i år. Det vil si at bussen besøker oss som vanlig i januar (9. og 23.) på sine faste stoppesteder.

Vi vil oppfordre alle som har bokbussbøker hjemme til å benytte disse besøkene til å returnere lånte bøker.

En stor del av bokbuss-lånene tilskrives barnehagene og skolene. Etter dialog med berørte enheter er det enighet om å finne andre løsninger for disse brukergruppene. Vi har også en liten gruppe voksne brukere, som vi vil forsøke å få til løsninger for. Nærmere beskrivelse følger av plakat.

 

Publisert 18.10.2017

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.