Åpning av den nye helseavdelingen på Onøy

Åpning på Onøy - Klikk for stort bilde offisiell åpning - Klikk for stort bilde

Fredag 1. juni ble den nye helseavdelingen på Onøy formelt åpnet. Helse inviterte de fremmøtte på kake, kaffe og omvisning av den nye avdelingen. En avdeling som, i tillegg til lege og helsestasjon, nå også tilbyr fysioterapi i nye, flotte fysioterapilokaler. Det er satt opp et mer naturlig skille mellom pasientavdelingen og helseadministrasjonen, slik at deres kontorlokaler åpnes for besøk, på lik linje med øvrige kontorer. Et tiltak som vil gjøre det enklere å samhandle med kollegaer fra andre avdelinger i administrasjonen. Avdelingens to helsesekretærer har dessuten fått separate kontorer, som vil gi bedre arbeidsforhold for begge. Det har tidvis vært krevende å både ekspedere telefon og samtidig arbeide med andre oppgaver, på samme kontor.

HSO sjef, Ingrid Fagerli, ønsket oss velkommen til åpningen og fortalte om prosessen avdelinga har vært igjennom. Hun benyttet anledningen til å rose samarbeidet med teknisk og vedlikehold underveis og understreker at servicenivået teknisk har utøvd, har vært upåklagelig.

Fagerli forteller videre at de er glade og stolte over resultatene de oppnådde i forbrukerrådets test av fastlegekontorenes tilgjengelighet, høsten 2017. Det ble målt på imøtekommenhet, god og relevant informasjon og digital tilgjengelighet. Lurøy Legekontor ble kåret til 3. beste legekontor i Nordland! Selv om plasseringen var god, hadde ikke helseavdelingen vår tenkt å hvile på laugbærene, de har allerede gjennomført tiltak for å bli enda bedre! Innføringen av «Besøkslegen.no» gir publikum anledning til å bestille resept elektronisk, samt e-konsultasjon med lege. Fra i mai er også telefontiden utvidet med en time (fra kl. 13-14).

Etter talen fra Fagerli fikk gjestene omvisning i den nye avdelingen. Et lokale som nå vil fungere bedre for både personalet og pasientene. Helsesekretær, Camilla Castellan, forteller at det tidvis var vanskelig å fordype seg i arbeidsoppgaver, når ringing fra telefonen og pasientsamtaler foregikk i samme rom. Hun mener den nye løsningen med adskilte kontorer representerer en forbedring av deres arbeidsforhold. Hun forteller videre at den nye ordningen ivaretar innringende pasienters informasjonssikkerhet på en bedre måte.

Helsesekretær, Helen Beate Aasvik, forteller at det vil være enklere for publikum å forholde seg til et oppmøtested for alle helsetjenestene på stedet og trekker frem at en samling av fagpersonell som yter helsetjenester overfor publikum, også vil være positivt for pasienten. Mange pasienter trenger kombinasjonsbehandling mellom lege- og fysioterapitjenesten. Når disse befinner seg under samme tak, forenkles samarbeidet om en helhetlig og god tjeneste.

Etter omvisningen i den nye avdelingen bød helse de fremmøtte på kaffe og kake og en hyggelig samlingsstund, sammen med gode kollegaer.

 

 

offisiell åpning helse - Klikk for stort bilde

Vi ønsker helseavdelingen de hjerteligste gratulasjoner med ny og forbedret avdeling! Vi gratulerer samtidig med de gode resultatene fra forbrukerundersøkelsen og applauderer måten de velger å bruke et godt resultat som motivasjon til å bli enda bedre – vi tviler ikke på at de vil lykkes med det!

 

 

 

 

Åpning på Onøy - Klikk for stort bilde