Båtplass Kvina havn

Kvina båtforening fikk støtte fra Lurøy kommune til utbygging av Kvina havn. Ett av kriteriene for tilskudd var hvordan søknader om båtplasser skal prioriteres.

For å sikre at alle kjenner til muligheten til båtplass så har Kvina båtforening og Lurøy kommune gått sammen om å annonsere disse på hjemmesiden til kommunen.

Kvina båtforening har ledige plasser i Kvina havn, Lurøy fastland. Kvina Havn vil stå ferdig sommeren 2018.

Ønsker du båtplass, ta kontakt med

Ronny Andersen på tlf:90139169 eller på e-post ronny.andersen@outlook.com

kbf - Klikk for stort bilde

Tildelingskriterier:

1.Først næring relatert til havet

2.Fastboende i kretsen

3. Fastboende i Lurøy kommune

4. Øvrig

 

Det settes en frist frem til 31.mai 2018 for å kunne søke om plass i forhold til disse kriteriene. Etter denne dato blir plasser fordelt og det kan risikeres at alle plasser er tildelt. (Ved senere ledighet vil de samme kriterier bli benyttet.)

 

Leiepriser p.t.  Kvina havn

Leiepriser er i 2018 kr. 1750,- pr. breddemeter.

Innskudd er i 2018 kr.15.000,- pr. breddmeter.

Leietaker som vil avslutte sitt leieforhold i havna skal melde dette skriftlig til styret. Innbetalt Innskudd tilbakebetales uten noen form for prisregulering og renteberegning. Manglende leie vil bli trukket før tilbakebetaling av innskudd.