Eiendomsskatt 2018 - Offentlig ettersyn

Ihht. Eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved teknisk etat, Tonnes  og på kommunens hjemmeside i perioden 28.2.2018 - 01.04.18

Kommunestyret har vedtatt en skattesats på 7 promille for næringseiendommer, verk og bruk. For bolig- og eskatt - Klikk for stort bilde fritidseiendommer er satsen satt til 4 promille. Bunnfradraget er satt til 200.000 kr

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Lurøy Kommune, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes eller  pr. e-post til: eiendomsskatt@luroy.kommune.no  innen 20. april 2018.

 
Har du spørsmål så ta kontakt med Eiendomsskattekontoret på tlf 75 09 16 00 eller e-post  eiendomsskatt@luroy.kommune.no