Godt valg

Vi har i Lurøy lagt til rette for at vi alle skal ha de beste muligheter for å avgi stemme.

Forhåndsstemmer har vi kunnet avgi på rådhuset på Onøy og det har vært mulighet for å avgi stemmer rundt om i de fleste kretsene ved oppmøte på omsorgsstedene.

I Lurøy har vi også mulighet til å avgi stemme både søndag og mandag ved valgkrets/stemmested.

Årets valg blir svært spennende, så din stemme kan avgjøre politisk retning i 4 år.

Overlat ikke til andre å bestemme din framtid, bruk stemmeretten!

Vi i valgstyret starter opptelling etter kl.19.00 på mandag og foreløpig resultat vil vi ha i løpet av kvelden. Nytt i valgloven for årets valg er at vi må foreta en avsluttende telling tirsdag ettermiddag. Endelig resultat fra Lurøy vil derfor komme tirsdag ettermiddag.

Lykke til med valget og bruk stemmeretten.

Med hilsen
Ordfører Carl Einar Isachsen