Høring: Areal -og biomasseendring på lokalitet Vardskjæret S

Lovundlaks AS har søkt om areal -og biomasseendringendring på lokalitet Vardskjæret S. Søknaden ligger nå ute til høring.

I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland
Søker: Lovundlaks AS org. 940 333 067
Søknaden gjelder: Areal –og biomasseendring ved akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 4680 tonn
Lokalitet: Vardskjæret S
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º21,016` Ø 12º28,192`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º24,026` Ø 12º28,058`

Kontaktadresse: teknisk@luroy.kommune.no

søknaden ligger til ettersyn i 1 mnd fra kunngjøring, dvs til og med den 2. august 2019. 

Eventuelle merknader på lokalitetsplasseringen må fremmes skriftlig og oversendes kommunen innen den 2. august.

Adresse: Lurøy kommune, teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes evt epost: teknisk@luroy.kommune.no

ved spørsmål så ta kontakt med Vaidotas Suveizdis tlf 75091607, epost: vaidas.suveizdis@luroy.kommune.no 

vedlegg til søknaden:

- følgebrev fra Nordland fylkeskommune datert 12.06.19 (PDF, 505 kB)

- brev fra Nordland fylkeskommune datert 12.06.2019. Korrigering av opplysninger (PDF, 322 kB)

- søknadsskjema (PDF, 3 MB)

- posisjoner, kart og skisser (PDF, 2 MB)

- supplerende opplysninger (PDF, 122 kB)

- MOM-B undersøkelse (PDF, 2 MB)