Høring: Ny politivedtekt for Lurøy kommune

Formannskapet i Lurøy har behandlet forslaget til ny politivedtekt, og vedtatt en åpen høring. Lokalutvalgene og andre interesserte bes om å komme med innspill. Informasjon om saken finner du under: Høringer