Influensavaksinering i Lurøy 2017

Steder/tidspunkt:

Konsvik Konsviktunet Mandag 23.10 11.00 - 13.00
Sleneset Legekontor/helsestasjon Tirsdag 24.10 10.30 - 12.00
Lovund Legekontor/helsestasjon Onsdag 25.10 13.30 - 14.30
Bratland Legekontor/helsestasjon Torsdag 26.10 12.00 - 13.30
Onøy/Lurøy Lurøy omsorgssenter Fredag 27.10 12.00 - 13.30

Sørnesøy/
Hestmona/
Kvarøy
Ev. Nordnesøy kai
Ev. Kvarøy

Lurøy legekontor
"Eyr Myken"
Kvarøy oppvekstsenter

Fredag 27.10
Torsdag 10.10
Fredag 03.11

11.00 - 11.30
11.00 - 12.00
11.30 - 12.30

Vaksinen koster kr 100.-

Disse anbefales spesielt influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Barn og voksne med:
  •      diabetes mellitus, type 1 og 2
  •      kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  •      kronisk hjerte-/karsykdom,
  •      kronisk leversvikt
  •      kronisk nyresvikt
  •      kronisk nevrologisk sykdom eller skade,
  •      nedsatt immunforsvar
  •      svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  •      annen alvorlig og/eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre(indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Adresse

Ledende helsesøster
Hanne Teigen
Tlf. 916 95721

Helsesøster
Turid Istad
Tlf. 97171554

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Relaterte ressurser