Influensavaksinering i Lurøy 2018

Konsvik: Konsviktunet; tirsdag 16. oktober mellom kl. 12.- 13.00 

Lovund; legekontor/helsestasjon; onsdag 17. oktober mellom kl. 14. -15.00

Bratland; legekontor/ helsestasjon; torsdag 18. oktober mellom kl. 12.- 13.30

Onøy/ Lurøy; Lurøy omsorgssenter; fredag 19. oktober mellom  kl. 13. - 14.00

Sørnesøy/Hestmona/Kvarøy; Lurøy legekontor; fredag 19. oktober mellom kl. 11.- 11.30         

Sleneset; legekontor/helsestasjon; tirsdag  23. oktober mellom kl. 11. - 12.00

Kvarøy;  Kvarøy oppvekstsenter; mandag 29.oktober mellom kl. 11. -11.30

 

Pris på influensavaksinen: kr. 100

 

 

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Barn og voksne med:

  •      diabetes mellitus, type 1 og 2
  •      kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  •      kronisk hjerte-/karsykdom,
  •      kronisk leversvikt
  •      kronisk nyresvikt
  •      kronisk nevrologisk sykdom eller skade,
  •      nedsatt immunforsvar
  •      svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  •      annen alvorlig og/eller kronisk sykdom

• Gravide fra 12. svangerskapsuke

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

• Helsepersonell som har pasientkontakt

• Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Har du spørsmål ta kontakt med

Helsesøster i Lurøy:

Hanne B.S. Teigen, 916 95 721 /7509 1591