Informasjon om beredskapsruter, skoleskyss og ekstra ruter for persontrafikk, i forbindelse med stengning av fylkesvei 17: Bratland-Lia

Gjelder fra: 17. september              Gjelder til: inntil videre

Veien er stengt grunnet ras. Statens vegvesen oppfordrer publikum til å respektere sperringene som er satt opp og holde avstand til rasområdet sjøveien. Dette for egen sikkerhet.

Klikk for stort bilde Roger Marthinsen

Den rasutsatte strekningen er på fylkeskommunal vei, og det er også fylkeskommunen som skal sette inn tiltak og informere berørte parter. Det ble kort tid etter raset satt inn beredskapsrute Stokkvågen – Jektvik. Fra og med mandag 17. sept. var også fungerende skoleskyss på plass. Det har imidlertid vært problematisk for både privat og offentlig næringsliv å sikre nødvendig bemanning, fordi ansatte bor og jobber på hver sin side av raset. Etter påtrykk fra Lurøy kommune har Nordland fylkeskommune nå fått på plass tilleggsruter som skal bidra til at ansatte og øvrig befolkning på en enklere måte kan benytte sjøveien i påvente av utbedring av fylkesveien.

 

Lenker til relevant informasjon, samt oversikt over ekstraruter

Oppdatert trafikkmelding hos vegvesenet

Beredskapsrute FERGE: Stokkvågen - Jektvik t/r

Gratis reise med ferge mot kvittering (RanaNo)

 

Ekstra båtruter: Tonnes - Stokkvågen (persontrafikk) gjeldende fra kl. 14.45 18.09.18

Man-søn: (ca 35-40 minutt reisetid)

Avgang Stokkvågen –  kl 06.50

Avgang Tonnes kl 07.25 (ank Stokkvågen i tide til Nesøy og  Helgeland og buss til Mo)

Avgang Stokkvågen kl 08.15 (skoleskyss pri)

Avgang  Tonnes kl 14.45 (skoleskyss pri )

Avgang Stokkvågen kl 15.45  

Avgang Tonnes kl 16.30 

Avgang Stokkvågen Kl 21.45 

Avgang. Tonnes Kl 2230

Mer info om skoleskyss