Kommunale avgifter, høsten 2018

Avgiftsgrunnlaget for vann, kloakk og feiing ble ved fakturering for vårhalvåret feil. Nå er faktura for kommunale avgifter for høsten 2018 utsendt. Feilfakturering er opprettet på denne fakturaen. Totalt fakturabeløp for året vil med siste fakturering bli korrekt.

Vi beklager det inntrufne!