Kommunedelplan Aldersundet

Revisjon kommunedelplan Aldersundet.

Kommunen skal starte planarbeid for kommunedelplan Aldersundet.

Har du innspill og ønsker?

Møt opp på Aldersund oppvekstsenter:

Mandag den 22. oktober kl. 18.00