Ledige pedagogstillinger - Oppvekstetat

Undervisning

Vi tilbyr spennende og varierte oppgaver i våre fådelte skoler, der det jobbes tett sammen med andre lærere, elever og foresatte. Vi søker dyktige pedagoger som kan videreføre det gode læringsarbeidet som gjøres i Lurøyskolen.

Lurøy kommune har et desentralisert barnehage og skoletilbud.

Se oversikt over våre barnehager og skoler.

Oppvekst i Lurøy

 • Satser på digital kompetanse - IPad i begynneropplæringen, Smart Board på alle klassetrinn, intensjon om Feide-godkjenning fra høsten 2018.
 • Fokus på lærende organisasjoner som fremmer god helse og et godt arbeids- og læringsmiljø. Lærende nettverk etablert på flere nivå.
 • Prioriterer kompetanse for fremtiden, begynneropplæring, lesing og klasseledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Være med på å utvikle barnehager og skoler i Lurøy i tråd lokale og nasjonale planer.
 • Sikre barn og elever et likeverdig tilbud i samsvar med overordnede mål.
 • For undervisningsstillinger må undervisning både på barne- og ungdomstrinn påregnes

Kvalifikasjoner

 • I vurderingen ved tilsetting legges det vekt på utdanning, praksis og personlig egnethet.
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.​​​​

Kompetansebehov:

 • Utdanning på høgskole – universitetsnivå
 • Basisfagene norsk, matematikk og engelsk
 • For enkelte stillinger er det ønskelig med et eller flere av fagene:
  - Musikk, spansk, spesialpedagogikk

Personlige egenskaper

Vi forventer at du:

 • Evner å skape gode relasjoner til barn, elever og foreldre.
 • Er en tydelig pedagogisk leder og klasseleder.
 • Har grunnleggende digital kompetanse og utnytter digitale hjelpemiddel.
 • Har et pedagogisk engasjement, der elevenes læring er i fokus.
 • Liker å arbeide i team.

Vi tilbyr

 • Veiledning og oppfølging av nyansatte.
 • Jobb i et aktivt pedagogisk miljø hvor det satses på samarbeid og personlig- og faglig utvikling.
 • Engasjerte og dyktige ledere.
 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Kontaktlærertillegg er pr tiden kr. 27.000,-.
 • Pedagogisk leder med barnehagelærerutdanning gis 10 års ansiennitet og et kronetillegg på 10 000,-.
 • Stipend mot bindingstid vurderes i enkeltstillinger.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Kontakt oppvekstsjef Janne Sommerseth på telefon 476 66566 for en uforpliktende prat og/eller informasjon om innlevering av søknad.