Liv Lagaprisen 2017

Liv Lagapris har vært utdelt i Lurøy kommune i 7 år. Liv Lagaprisen kan være en påskjønnelse til de/den som bidrar til noe positivt i Lurøy kommune.  Prisen kan gis som en påskjønnelse til den person/personer som gjennom kreativitet og nyskaping har gjort positivt arbeid for andre mennesker, og bidratt til å øke trivselen og aktiviteten i kommunen.  Prisen kan også gis til personer som har gitt positivt bidrag for sitt lokalsamfunn gjennom flere år.

Tidligere har Liv Lagaprisen vært tildelt Lurøy ungdomsfotball (2010), Birger Johannessen (2011), Tonnesbilan (2012), Lill Tove og Geir Olsen (2013), Valplassen Amfi (2014), Lurøy strikkefestival (2015) og Bruktboden på Sleneset (2016).

Forslag på kandidater skal være skriftlig begrunnet, og forslagene må sendes til kommunen innen 15. november 2017. For mer informasjon om ordningen, se statutter (PDF, 237 kB)