Minner om forbud mot bålbrenning

Lurøy brannvesen vil minne om at det er forbud mot bålbrenning i skog og mark i perioden 15.april til 15.september.

Det er nå svært tørt i deler av terrenget og vi ber alle om å etterleve dette forbudet.

Vi viser også til forbud mot brenning av avfall jfr Lurøy kommunes forskrift.

Alt avfall skal leveres til godkjent mottak.  Det er ikke tillatt å brenne søppel hverken ute eller inne i ovn.

Det er heller ikke tillatt med bråtebrenning, brenning av hageavfall o.l. uten tillatelse fra Brannsjefen.