Onøy barnehage ble formelt åpnet av Ordfører Carl Einar Isachsen onsdag 11.10.17.

Snorklipp - Klikk for stort bildeSnorklipp Barn, ansatte og bygda ble høytidelig gratulert med det nye tidsriktige lokalet.  Barnehagebarna hadde selv laget den flotte snora som ble klippet over, før alle fikk komme inn og se seg om i den nye flotte barnehagen. 

Kort historikk

Den første barnehagen i Lurøy krets ble åpnet i 1978 som en av de første i Lurøy. I ca 30 år har barnehagen holdt til i idrettshuset som ble tatt i bruk som barnehage på 80 tallet.
Fra 1993 ble barnehagen utvidet til  2 avdelinger.

Bygningen har flere ganger vært ombygd og tilpasset. Vedlikeholdsbehov og generell slitasje tilsa at det var nødvendig med en totalrenovering. Særlig var det som på folkemunne  ble kalt «lilleavdelinga» opplevd som lite tilpasset dagens krav.

Samarbeidsutvalget og foreldre engasjerte seg og sendte den første henvendelsen om saken til kommunen i 2010.

Vedtak om bygging av ny barnehage ble fattet av  kommunestyret høsten 2015.

Engasjementet var stort i bygda i forhold til hvor den nye barnehagen skulle plasseres. Tomt ble valgt i  februar 2016 og i mars 2016 ble tegninger og planer godkjent av AMU. Anbudsrunde ble gjennomført og kontrakt inngått 18. august 2016.

Bygget ble overtatt av Lurøy kommune den 21. august 2017.

Onøy barnehage - Klikk for stort bildeOnøy barnehage Litt fakta

  • Barnehagen er tegnet av Hallgeir Bjørkavåg  (Prodeco AS)
  • Totalenterprise med Lurøy bygg AS som totalentrepenør
  • Underentreprenører, her kan nevnes: Elektro Lurøy as (elektrisk anlegg, brannsikring, data), Tor-Kristian Guravik rørlegger (rør og gulvvarme), Matts Bentzen (grunnarbeid, terreng, vei og utvendig vann og avløp), Ventinor as på ventilasjon og GS-malerservice på maling og gulvbelegg
  • Total kostnadsramme på 16,1 mill kroner. Regnskap enda ikke helt avsluttet men vil bli gjort opp innenfor denne summen.
  • Lurøy kommune har selv hatt byggeledelse på prosjektet v/Atle Henriksen
  • Barnehagen har en totalt bebygd grunnflate på ca 400 m2.
  • Barnehagen har 2-avdelinger  godkjent for 27 plasser og en egen personalavdeling, .
  • Vannboren varme i gulvet  sørger for at barna har det godt og varmt.
  • Gode energiøkonomiske valg er gjort og bygget er universelt utformet.

Lurøy kommune har  gjennom flere år satset på å utvikle barnehagetilbudet i alle kretser.  Tilbudet  er utvidet med økt åpningstid fra 42,5 til 45 timer pr uke og barnehagene er åpne hele året med drift også om sommeren. Med det siste årets utbygginger framstår lokalene barnehagene driftes i som tidsriktige og egnet for formålet.

Onøy barnehage har  hatt en rask byggetid og plasseringen i nær tilknytning til skole, grendahus og basseng sikrer muligheten for å videreutvikle tjenesten og et trygt og godt oppvekstmiljø i kretsen.

Ordføreren taler - Klikk for stort bildeOrdføreren taler

 

Kake fra åpningen - Klikk for stort bildeKake fra åpningen

 

Entreprenøren var på plass - Klikk for stort bildeEntreprenøren var på plass Markering - Klikk for stort bilde Markering - Klikk for stort bilde Gave til barna - Klikk for stort bildeGave til barna

 

Barna lagde snor - Klikk for stort bildeBarna lagde snor Festbord - Klikk for stort bildeFestbord