Salg av den gamle barnehagen på Lurøya

Lurøy formannskap har i sak 76/19 den 30.08.19 vedtatt å selge den gamle barnehagen med tomt på Lurøya.

Salg gjennomføres som auksjon via e-post den 1.oktober. 

Bygget er i 1 etasjer 

Barnehagen er oppført ca 1978 og er på ca 221 m2.

Bygget krever en del vedlikehold.

Området er i kommunedelplan for Onøy/Lurøy regulert til offentlig eller privat tjenesteyting.

Skulle en kjøper ønsker å endre formål til f.eks bolig så må det da søkes bruksendring.

Tomt på ca 2900 m2.

 

Visning blir onsdag den 25.september kl 10.30

 

Bygget selges slik det fremstår.

Kjøper er selv pliktig til å sette seg inn i feil og mangler i forkant av auksjonen. Det er ikke utført noe takst eller rapport over tilstand av bygget.

 

 Salg gjennomføres som auksjon via e-post onsdag den 1.oktober fra kl 12.30

 

 

Interesse for å være med på auksjonen meldes til Atle Henriksen på mail atle.henriksen@luroy.kommune.no innen kl 15.00 den 30.september

 

Det er satt en minstepris på 250.000 kr