Skoleskyss med båt i forbindelse med stengt FV 17

FRA TIRSDAG 18.09.18:

Elevene følger ordinær rutebuss med oppmøte langs Aldersundveien kl 07.50.

Båt fra Stokkvågen kl 08.15 til Tonnes.

Buss fra Tonnes til Konsvik skole.


 

Buss fra Konsvik skole til Tonnes.

Båt fra Tonnes kl 14.45 til Stokkvågen ca kl 15.15.

Buss fra Stokkvågen kl 15.15 til Sila og Aldersund.

Elevene følger ordinær rutebuss.