Spillemidler 2018

Frist for å varsle Lurøy kommune om planlagt spillemiddelsøknad settes til 25. september. Grunnet omlegging av kulturdepartementets søknadsportal og anleggsregister, vil ikke søknaden fysisk kunne sendes inn før etter 1. oktober. Vi trenger likevel en oversikt over planlagte søknader.

Mer info om ny portal og anleggsregister