Trafikksikkerhetsplan for Lurøy kommune - høring planprogram

Lurøy formannskap bestemte i møte den 26.09.2018, sak 81/18 at kommunen initierer arbeid revisjon trafikksikkerhetsplan for Lurøy og starter høring av planprogram.

Lokalutvalg, ungdomslag, eldrelag, idrettslag, skoler, barnehager og enkeltpersoner inviteres til å komme med innspill til planprogram trafikksikkerhetsplan. Forslag til planprogram og saksfremlegg fra sakens behandling i formannskapet finner du nedenfor:

forslag til planprogram (PDF, 111 kB), saksfremlegg (PDF, 176 kB)

Gjeldende trafikksikkerhetsplan kan du finne her (PDF, 292 kB)Innspill til planprogram sendes skriftlig til: Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, epost: teknisk@luroy.kommune.no innen den 17. november 2018.