Utlegging av økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020

Klikk for stort bilde

Med dette legges økonomiplan 2020-2023 samt årsbudsjett 2020 ut til alminnelig ettersyn på rådmannskontoret og i link nedenfor.

Jfr Kommuneloven § 14-3.

Orienteringen ble streamet og finnes på luroy.kommunetv.no.
Tips: Bytt kamera til talerstol for best utbytte. Knappen kamera finner du til høyre i tv-bildet.