Vedtatt reguleringsendring Selnes havn og Varpen hytteområde

Lurøy kommunestyre har i møte den 03.10.2018, sak 28/18 vedtatt reguleringsendring «Selnes havn og Varpen hytteområde» i hht plan- og bygningslovens §12-12.

Hensikt med reguleringendringen er å justere plassering av hytteområde FF29. Plandokumentene kan åpnes her:

Reguleringsplankart (PDF, 3 MB), reguleringsbestemmelser (PDF, 84 kB), planbeskrivelse (PDF, 460 kB), saksfremlegg (PDF, 346 kB)

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-13, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Eventuelle klager sendes Lurøy kommune, Teknisk etat, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes, e-post teknisk@luroy.kommune.no innen 07.11.2018.