Barneverntjeneste

Telefontid kl 9.00 – kl 15.00
Telefon 750 91550

Døgnbemannet vakttelefon: 750 74100
Alarmtelefon for Barn og Unge: 166 111

Avdelingen består av 3 1/2 stilling og har kontor på Onøy. Vi arbeider med igangsetting og oppfølging av tiltak innenfor sosialtjenesten og barnevern. Avdelingen har også ansvaret for administrering av låne- og tilskuddsordninger fra Husbanken, bostøtte, TTkort, ledsagerbevis og skjenkebevilling.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Hvem kan benytte tjenesten

Alle som har en bekymring rundt et barn, som har behov for råd og veiledning i forhold til om de skal melde en sak eller har behov for råd og veiledning til egen barn kan ta kontakt med barneverntjenesten. Barn selv kan ta kontakt.

Alarmtelefon for Barn og Unge kan også kontaktes på telefon 166 111. De har åpen fra kl 15.00 i hverdagene til kl 8.00 neste morgen. I helgene er det åpent hele døgnet.

Utover dette har Lurøy barneverntjeneste i samarbeid med Ytre Helgeland barneverntjeneste døgnbemannet vakttelefon: 75074100.

 

Slik melder du fra til barnevernet


Barneombudet.no
Lov om barneverntjenester

Fosterhjem Helgeland

Kontakt

Sentralbord Helse, sosial og omsorg

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy