Onøy barnehage

Onøy barnehage er en 2- avdelings barnehage med 18 plasser fra 3-6 år og 9 plasser fra 1-3 år.

Litt om barnehagen

Barnehagen flytter inn i nye  tilpassede lokaler,  ved siden av skolen, fra høsten 2017. 

Onøy barnehage har i samsvar med Lurøy kommunes visjon nulltoleranse for mobbing og vektlegger gode relasjoner mellom barn og voksne.

Vi har i tillegg mye fokus på friluftsliv og er ute ca 2 timer hver dag. På vår og høst arrangerer vi uteuke hvor vi er ute hele dagen. 

Vi har fokus på å være en helsefremmende barnehage, lesesatsing og ”Grønne tanker – Glade barn”.

Det er  pedagogisk leder på hver avdeling i tillegg til styrer og assistenter.

Fysiske fasiliteter

Den nye barnehagen får opparbeidet uteområde og tilgang til basseng og gymsal med naturen som  nærmeste nabo. 

Visjon

Vi vil skape trygghet og gode opplevelser som gir gode minner i et utviklende barnehagemiljø.

Mål

Alle barna skal bli sett og behandlet med respekt. Barna er selvstendige, tenkende mennesker, som er kreative og kunnskapssøkende. Vår holdning er at barn er kompetente mennesker, som kan, ut fra sine forutsetninger.

Årsplan

 

Helsefremmende barnehage

Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagens planer og vi jobber aktivt med å oppnå status som helsefremmende.

Kontakt

Adresse

Onøy barnehage 

Onøyveien 107

8766 Lurøy

Åpningstider

07.30 - 16-30

Kartpunkt

Kart