Kommunedelplaner

Lurøy kommune sin arealdel er delt i 7 kommunedelplaner for kommunens 7 tettsteder og  "arealdelen" for resteareal

Nedenfor finner du liste over vedtatte kommunedelplaner

Kommunedelplaner
Plannavn vedtaksdato lenke til planregister
Kommunedelplan Lovund 14.12.2011 2011001
Kommunedelplan Sleneset 21.03.2012 2011002
Kommunedelplan Onøy/Lurøy 02.04.2014 2013001
Kommunedelplan Tonnes 18.06.2014 2014001
Kommunedelplan Konsvikosen 18.06.2003 2003001
Kommunedelplan Aldersundet 13.12.2000 2001005
Kommunedelplan Stokkvågen 27.06.2018 2017002

Du kan se vedtatte kommunedelplaner på kommunens kartportal www.kommunekart.com

Kontakt