Tildelinger fra Gjensidigestiftelsen

Siw Moxness, som representant for Gjensidigestiftelsen, fikk i kommunestyrets møte 12.12.18 mulighet til å dele ut midler til 3 lag og foreninger.

Liv Lagaprisen 2018

Ble tildelt Jim Lorentsen fra Sørnesøy.

Gullklokker 2018

Ordfører hadde den glede å dele ut 5 gullklokker til ansatte for 25 års tjeneste i kommunen.

Formannskapet forfattet i fellesskap følgende enstemmige vedtak i saken som ble sendt til Nordland fylkeskommune som svar på høringen:

 

Ordfører portrett

- Vi er veldig fornøyd med at fylkeskommunen har imøtekommet dette behovet.
Dette er av stor betydning for innbyggere, næringsliv og kommunal drift, sier ordfører i Lurøy kommune Carl Einar Isachsen. 

Birger Johannessen

Kongens kansellisjef har i forsendelse til Fylkesmannen i Nordland, datert 24.05.18, meddelt at Hans Majestet Kongen har tildelt Kongens fortjenestemedalje til Birger Olaf Johannessen, Lurøy.

Anbefalingen ble fremmet av Lurøy Kystlag med tilslutning fra flere lag og foreninger på Onøy/Lurøy. Kommunen ved ordføreren, ga også en varm anbefaling til anmodningen om tildeling av medaljen.

Det er med stor sorg vi i Lurøy kommune har mottatt budskapet om Hans Petter Robert Melands bortgang.
Lurøy kommune takker for det store samfunnsbidraget Hans Petter har gitt til Lovund-Lurøy og Nordland. 

Liv Laga-prisen deles normalt ut på kommunestyrets siste møte for året. I desember 2017 var mottakeren forhindret fra å møte, så utdelingen ble utsatt til første møte i 2018.

Gullklokker deles normalt ut på kommunestyrets siste møte for året. I desember 2017 var de fleste forhindret fra å møte, så utdelingen ble utsatt til første møte i 2018.

 

23. februar fikk jeg den glede å vie Jaqueline og Martin på mitt kontor på rådhuset.