Lurøy kommune har 1443 stemmeberettigede. Inkludert sent innkomne forhåndsstemmer har 76,06% stemt enten på forhånd eller på valgtinget.

 
 

 

Valglokalene er åpne

Søndag 10. september mellom kl 15.00 og 18.00
Mandag 11. september mellom kl 11.30 og 16.30

I Lurøy avholdes det stortingsvalg søndag 10. og mandag 11. september 2017.

Til Sametingsvalg kan det kun forhåndsstemmes.