Kommunereform
Kemneren i Vefsn og Lurøy
Legevakt 116117
Bestill legetime via SMS
Sosiale medier
   
Aktuelt

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Søknader til næringsfondet og fiskerifondet behandles av Næringsstyret i fire møter i året.

Søknadsfrist for 2016 er: 17. februar, 14. mai, 31. august og 1. november. 

100 % stilling tilknyttet arbeid med elev/elever og familier i Lurøy kommune, fortrinnsvis i Lovund krets.  
Stillingen er ledig for tiltredelse snarest etter avtale og har 1 års varighet med mulighet for forlengelse.

 

på Lovund rorbuhotell.

Lurøy, 21.10.16
Carl Einar Isachsen
Ordfører
 

på Lovund rorbuhotell, kl 11.00

Onsdag 19.10. hadde Lurøy ungdomsråd sitt første møte dette skoleåret.

Både rådets medlemmer og vararepresentanter møtte fra ungdomsskolene på Onøy/Lurøy, Moflag, Lovund, Konsvik og Nesøy.

Vi i Konsvik barnehage trenger flere vikarer som kan bistå oss i vår hverdag, når både sykdom, kurs og permisjoner hindrer de fast ansatte å være på jobb.

Nærmere 40 personer fra hele Lurøy deltok da Eldrerådet inviterte til treff på Fjærkroa.
Dagen ble fylt opp med foredrag, diskusjoner, gode måltider og bildevisning fra vårens treff på Rødøya.

Se "Les mer" for informasjon om tid og sted. 

Vi søker etter utviklingsorientert kommuneoverlege i 100 % fast stilling, som ønsker å være med å utvikle kommunens helsetjeneste for framtida.

Lurøy kommune har ledig 100 % stilling for Avdelingsleder/sykepleier i Helse og omsorgstjenesten i Lovund omsorgskrets

 Vi har nå ledig en 100% stilling som barnevernkonsulent.

Lurøy kommune har ledig 50 % stilling for psykisk helsearbeider. Stillingen er en midlertidig prosjektstilling på 2 år.

Pga forskjellig arbeidstider i administrasjonen på rådhuset på Onøy og kommunehuset på Tonnes, innføres det felles telefon- og besøkstid fra mandag 17.10.16.

Legekontoret har egne telefontider.

Lurøy kommune har ledig 100% stilling som adminstrativ leder helseavdelingen/rådgiver, i helse- og sosialetaten

Den 21.09.2016 vedtok Lurøy formannskap i sak 80/16 oppstart rullering av kommunedelplan Stokkvågen og høring planprogram i henhold til plan- og bygningslovens §11-12 og §11-13.

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter. 

Tlf: 750 56 205

Kontortiden for timebestilling og henvendelser er mellom 08.30 og 09.30 på hverdager.

Kommunene i Nordland er forberedt på at fylkeskommunen vil skjære ned på ruteproduksjonen i fylket. De har meldt at de skal ned ca 120 millioner årlig.

Bakgrunnen er nytt inntektetssytem overfor fylkene noe som gir 284 millioner mindre til Nordland. 

Legevakten i Lurøy endres i desember.

Ved behov for undersøkelse hos legevaktslege vil dette foregå der hvor vakthavende lege har sitt kontorsted.

Kommunestyret vedtok i møte den 7. oktober å organisere Ny fremtidig helsetjeneste /legetjeneste i Lurøy : 

Lurøy kommune leier ut tomter for oppsetting av sjøboder på moloen i Aldersund havn. Sjøboder bygges i samsvar med krav i reguleringsplan for Aldersund havn.

 

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. 

Lurøy kommunestyre nå har vedtatt Strategisk Næringsplan og gjeldende vedtekter som styrer tildelingen fra næringsfondet og fiskerifondet.

Mange barn og unge i Nord-Norge trenger et fosterhjem. Et hjem med alminnelig omsorg og trygghet.

Er du nysgjerrig på hva det innebærer å være fosterhjem? På www.fosterhjem.no finner du informasjon om det å være fosterforelder, oversikt over kurs og informasjonsmøter.

I vinter (2015) inngikk folkehelse i Lurøy et prøveprosjekt med Juztmove.no. Dette er et treningskonsept som tilbyr treningsvideoer via internett og som kan streames. Treningsinstruktøren er da på nett.

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep.
Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym.

Lurøy kommune får ofte henvendelser vedrørende ulovlig brenning. Mange kjenner ikke til reglene vedrørende brenning av avfall.

  • Hattfjelldal
  • Hemnes
  • Lurøy
  • Nesna
  • Rana
  • Rødøy
  • Træna

Helsestasjon for Ungdom er et tilbud til jenter og gutter i Lurøy.
Alder: Fortrinnsvis 13 - 20 år!

   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS