Kommunereform
Kemneren i Vefsn og Lurøy
Legevakt 116117
Bestill legetime via SMS
Sosiale medier
   
Aktuelt

Lurøy og Træna kommune er blitt tildelt 75.000 kr til bruk for SMIL-tildeling, kr 10.000 til NMSK tildeling og kr 48.000 i drenering av jordbruksjord for 2016.

SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket
NMSK = Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Vi søker etter utviklingsorientert kommuneoverlege i 100 % fast stilling, som ønsker å være med å utvikle kommunens helsetjeneste for framtida.

Vi søker etter kommunelege i 100 % fast stilling med hovedansvar Sleneset og Lovund. 

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter. 

Entreprisen har en kontraktssum på 14,146 mill kroner.
Byggestart er satt til 1. oktober med ferdigstillelse senest 20. Juli 2017.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken. Midlene tildeles til andre halvår av 2016 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Lurøy kommune har ledig 100% stilling som administrativ leder helseavdelingen/rådgiver i helse- og sosialetaten

 Lurøy kommune har ledig 50 % stilling for psykisk helsearbeider. Stillingen er en midlertidig prosjektstilling på 2 år.

 Vi har nå ledig en 100% stilling som barnevernkonsulent.

 Lurøy kommune har ledig 100 % stilling for Avdelingsleder/sykepleier i Helse og omsorgstjenesten i Lovund omsorgskrets

Utkast til Rusmiddelpolitisk handlingsplan (2016-2020) legges nå ut til offentlig høring

Åpningstider man-fre 1000-1400. På grunn av ferieavvikling, vil det i uke 28-33 være redusert bemanning. Timeavtaler bestilles på telefon 5555 3333.

www.nav.no  har åpent hele døgnet.

Lurøy kommune, Oppvekstetaten har ledig stilling som:

Renholder i 20 % fast stilling

Arbeidssted Konsvik barnehage
Tiltredelse 5.september 2016 eller etter avtale

Lurøy kommune, Oppvekstetaten har ledig stilling som:

Renholder i 17,6 % fast stilling

Arbeidssted Aldersund oppvekstsenter
Tiltredelse 5.september 2016 eller etter avtale

Lurøy kommunestyre har satt av midler til støtte til utskifting og nybygg av veglys.

Tilsyns og rettighetsstyret har nå vedtatt regler for støtten. 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsendring på eiendom Gnr. 29/1 som ligger i Selnes i Lurøy kommune. Endringen omfatter et område innenfor reguleringsplan Selnes havn og Varpen hytteområde, vedtatt den 11.12.2013. 

 

Ungdomskortet gir ungdom mulighet til å reise kollektivt i fylket for 300 kroner i 30 dager.

Lurøy kommune er med i planprosess Kystplan Helgeland. Kystplan Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom 13 kystkommuner: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Vefsn, Herøy, Dønna, Nesna, Leirfjord, Træna, Lurøy og Rødøy kommune.

Tlf: 750 56 205

Kontortiden for timebestilling og henvendelser er mellom 08.30 og 09.30 på hverdager.

Lurøy legekontor har ledig stilling for helsesekretær i 100% i 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

Lurøy kommune har gjennomført fire folkemøter i kommunen i forbindelse med mulig bosetting av flyktninger. Møtene har vært todelt: Først er det blitt gitt en orientering om prosjektet med innspill og erfaringer fra Nesna kommune og Nordland fylkeskommune. Deretter har deltakerne jobbet i grupper med spørsmål direkte knyttet til bosetting.

Kommunene i Nordland er forberedt på at fylkeskommunen vil skjære ned på ruteproduksjonen i fylket. De har meldt at de skal ned ca 120 millioner årlig.

Bakgrunnen er nytt inntektetssytem overfor fylkene noe som gir 284 millioner mindre til Nordland. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknader om tillatelse til å bygge småkraftverk i bl. annet Kjerringåga og Heimstadelva i Lurøy kommune. NVE har videresendt søknadene til kommunen og bedt om å legge de ut til offentlig gjennomsyn.

 

Legevakten i Lurøy endres i desember.

Ved behov for undersøkelse hos legevaktslege vil dette foregå der hvor vakthavende lege har sitt kontorsted.

Kommunestyret vedtok i møte den 7. oktober å organisere Ny fremtidig helsetjeneste /legetjeneste i Lurøy : 

Lurøy kommune leier ut tomter for oppsetting av sjøboder på moloen i Aldersund havn. Sjøboder bygges i samsvar med krav i reguleringsplan for Aldersund havn.

 

Vi søker etter vikarer for tilkallingsvakter, vikarer ved sykefravær, korte eller lengre perioder, ved annet fravær og ved ferieavvikling.

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. 

Lurøy kommunestyre nå har vedtatt Strategisk Næringsplan og gjeldende vedtekter som styrer tildelingen fra næringsfondet og fiskerifondet.

Mange barn og unge i Nord-Norge trenger et fosterhjem. Et hjem med alminnelig omsorg og trygghet.

Er du nysgjerrig på hva det innebærer å være fosterhjem? På www.fosterhjem.no finner du informasjon om det å være fosterforelder, oversikt over kurs og informasjonsmøter.

I vinter (2015) inngikk folkehelse i Lurøy et prøveprosjekt med Juztmove.no. Dette er et treningskonsept som tilbyr treningsvideoer via internett og som kan streames. Treningsinstruktøren er da på nett.

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep.
Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym.

Lurøy kommune får ofte henvendelser vedrørende ulovlig brenning. Mange kjenner ikke til reglene vedrørende brenning av avfall.

  • Hattfjelldal
  • Hemnes
  • Lurøy
  • Nesna
  • Rana
  • Rødøy
  • Træna

Helsestasjon for Ungdom er et tilbud til jenter og gutter i Lurøy.
Alder: Fortrinnsvis 13 - 20 år!

Kun 1 tomt igjenn for 1 kr

Lurøy kommune har 1 stor boligtomt i Konsvikosen ledig for 1 kr.

Tomta (tomt 5) er ca 2,6 da, og har flott utsikt over sjøen og Konsvik

   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS