Aktuelt

Som et ledd i sikkerhetsarbeider i flere vegtunneler i Nordland, skal Statens vegvesen og Nordland fylke gjennomføre geologiske inspeksjoner av følgende fykesvegtunneler i løpet av uke 27.

Vi søker vikar for vår renholder i hans ferie fra 17. juli til og med 18. august (uke 29-33).

Ta kontakt med Karin Sund Olufsen på tlf 75091504 dersom du er interessert.

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer tom 8. september.

Du kan avgi forhåndsstemme på Rådhuset, Onøy i tidsrommet 10. august til 8. september.

Andre steder du kan forhåndsstemme finner du om du leser videre i artikkelen.

I vinter kom eldrerådet med et ønske om at kommunen skulle gå til anskaffelse av «Rickshaws» eller elektriske sykkelvogner, som skulle stasjoneres hos våre omsorgsenheter. Formålet var å gi eldre og andre en mulighet til enkelt å komme seg ut i frisk luft og på tur i lokalmiljøet. 

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring og læring. Skolen er viktig for å bygge gode levevaner i tidlig alder. For å sikre fokus på det helsefremmende arbeidet, er det utviklet et kriteriesett med 10 hovedkriterier, som den helsefremmende skolen forplikter seg til å oppfylle. Med kriteriesettet følger en veileder som skal gi skolens ledelse og ansatte informasjon og verktøy for videre- utvikling av det helsefremmende arbeidet. 

Det ble avholdt HMS (helse, miljø og sikkerhet) lederopplæring for alle kommunens ledere (25 stk.) og verneombud/HTV (7. stk.) tirsdag 6. juni.

 

Dersom du har laget avtale med biblioteket om personlig kode, for tilgang til biblioteket utenom ordinær åpningstid, kan du også under sommerstengningen benytte biblioteket mandag til og med lørdag fra 08.00 til 20.00.

Dersom du ønsker tilgang til biblioteket i perioden, men ikke har ordnet med kode, kan dette ordnes på biblioteket i ordinær åpningstid (10.00-17.00) 20. og 22. juni.

Biblioteket åpner igjen 25. juli.

I henhold til plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14 vedtok Lurøy formannskap i møte den 31.05.2017, sak 41/17 at interkommunal plan Kystplan Helgeland legges ut til 2. gangs offentlig høring med endringer.

Eldrerådet hadde invitert eldre i Lurøy med på tur denne mandagen i mai.

Været hadde vært litt rufsete og kaldt på forhånd, men på dagen ble det behagelig varmt og "Meløy-stille".

UNGJOBB er et årlig tiltak i Lurøy kommune, der unge mellom 16 og 18 år tilbys jobb. Arbeidet kan være hos privat oppdragsgiver eller offentlig etat. 

Ordfører Carl Einar Isachsen foretok høytidelig åpning av ny barnehagedel ved Kvarøy oppvekstsenter fredag 12. mai 2017.

Barn, foreldre, personale, entreprenører og ledelse var invitert til åpningen.  Høytideligheten fant sted i gymsalen på Kvarøy oppvekstsenter. 

Vi i Konsvik barnehage trenger flere vikarer som kan bistå oss i vår hverdag, når både sykdom, kurs og permisjoner hindrer de fast ansatte å være på jobb.

Lurøy kommune disponerer næringsfond som skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune.    Kommunen har opprettet eget fiskerifond som skal benyttes til kjøp av fiskekvoter for å styrke fiskerinæringen, inspirere til rekruttering og trygge bosetning i Lurøy kommune.

Søknader til næringsfondet og fiskerifondet behandles av Næringsstyret i fire møter i året.

Søknadsfrist for 2017 er: 15. februar, 17. mai, 30. august og 8. november. 

Grunnet tannlegemangel fram til i august 2017, vil tilbudet om behandling hos tannlege bli midlertidig begrenset i Lurøy og Nesna kommune.

Fylkesrådet har fått overrakt arbeidsdokumentet for nytt samferdselskart i Nordland.
Dette er en samla oversikt over ferge og hurtigbåtruter i fylket. Det nye kartet berører flere av rutene i Lurøy kommune.

20. februar kl. 09.00 åpner Polarsirkelen Friluftsråd opp for påmelding til sommerens fineste eventyr. Friluftsskolen arrangeres i alle Friluftsrådets 7 medlemskommuner. I uke 26 kommer friluftsskolen til Lurøy.

Friluftsskolens brosjyre 2017 kan du lese her. (PDF, 3 MB)

Lurøy kommunestyre har vedtatt støtte til utskifting av veglys i 2017. 

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen.

 Lurøy kommunedstyre har i sak 73/16 vedtatt de kommunale eiendomsavgiftene for 2017

 Lurøy kommunestyre har i møtet den 14. desember 2016 vedtatt gebyrregulativ 

 

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. 

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter. 

Tlf: 750 56 205

Kontortiden for timebestilling og henvendelser er mellom 08.30 og 09.30 på hverdager.

Legevakten i Lurøy endres i desember.

Ved behov for undersøkelse hos legevaktslege vil dette foregå der hvor vakthavende lege har sitt kontorsted.

Kommunestyret vedtok i møte den 7. oktober å organisere Ny fremtidig helsetjeneste /legetjeneste i Lurøy : 

Lurøy kommune leier ut tomter for oppsetting av sjøboder på moloen i Aldersund havn. Sjøboder bygges i samsvar med krav i reguleringsplan for Aldersund havn.

 

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner Hvor lite skal du finne deg i? skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. 

Lurøy kommunestyre nå har vedtatt Strategisk Næringsplan og gjeldende vedtekter som styrer tildelingen fra næringsfondet og fiskerifondet.

Mange barn og unge i Nord-Norge trenger et fosterhjem. Et hjem med alminnelig omsorg og trygghet.

Er du nysgjerrig på hva det innebærer å være fosterhjem? På www.fosterhjem.no finner du informasjon om det å være fosterforelder, oversikt over kurs og informasjonsmøter.

Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep.
Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym.

Lurøy kommune får ofte henvendelser vedrørende ulovlig brenning. Mange kjenner ikke til reglene vedrørende brenning av avfall.

  • Hattfjelldal
  • Hemnes
  • Lurøy
  • Nesna
  • Rana
  • Rødøy
  • Træna

Helsestasjon for Ungdom er et tilbud til jenter og gutter i Lurøy.
Alder: Fortrinnsvis 13 - 20 år!

   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Søk

Kontaktinformasjon

Lurøy kommune Rådhuset
8766 Lurøy
Telefon
: 75091500

Faks
: 75091508
Org.nr.
: 940 667 852
Kontonr.
: 4516.14.45618
Kommunenr.
: 1834
Åpningstid
: 08.00-15.00/16.00
Lurøybrosjyre
Steinkjerringa
Telltur.no
Levert av ACOS AS