Viktige telefonnummer

Navn Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Øyeblikkelig hjelp 113
Legevakt 116117
Veterinær 750 56205
Påkjørt vilt 02800
Barnevernvakt, kl 09.00-15.00 75091550
Barnevernvakt, døgnbemannet 75074100