Asfaltering Onøy/Lurøy og Sleneset

Det er planlagt nødvendig reparasjonsasfaltering, samt noe ny-asfaltering på deler av flere veistrekninger i kretsene  Onøy-Lurøy og Sleneset i løpet av uke 42.

Oppstart på Onøy-Lurøy mandag morgen den 18 oktober klokken 0700.

  • Berørte veier på Onøy-Lurøy er Buvegan, Lurøygårdsveien, Demma, Stråmyrveien, Vollaveien, Jektvikveien og del av Småskogan til kommunal utleiebolig.

Planen er å gjøre seg ferdig på Onøy-Lurøy på mandag og så fortsette på Sleneset på tirsdag den 19 oktober.

  • Berørte veier på Sleneset er Slenesvika, Straumen, Nordvalskogen, Industriveien, Gårdaveien, Grindhågen, Del av Slenesveien mot Jakobsen Mek. og del av Slenesveien mot Sleneset omsorgssenter.

Veiene vil bli stengt i perioder mens arbeidet pågår. Lurøy kommune beklager de ulemper det måtte medføre.

Kontakt