Båndtvang for hund

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang i hele landet.

 

Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden. I tillegg har Lurøy kommune en utvidet båndtvang. 

Båndtvang gjelder uansett om du og hunden er i bebygd strøk eller alene på tur i skog, mark, fjell eller på holmer og skjær.

Loven er laget for å forhindre at løse hunder stresser eller i verste fall skader andre dyr, som vilt, fugler, storfe og sau samt for å beskytte deres avkom, egg, reir og bo.

Selv om akkurat din hund er verdens snilleste, sier altså loven at dette er ditt ansvar som hundeeier å etterfølge. Båndtvang betyr at hunden enten må holdes i bånd, eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Hvis man bryter reglene for båndtvang kan man ilegges bot.

Politiet i Lurøy

Tilbakemelding