Beskjed fra legekontoret 23.09.22

Vi opplever at pasienter ikke får benyttet elektronisk bestilling av «e-resepter» og «e-konsultasjon med lege», via Helsenorge.
Dette er et større problem enn hos bare oss, ser ut til at problemet ligger hos vår journalleverandør.

Timebestilling via Helserespons fungerer.