Besøk fra Arkiv i Nordland

Lurøy kommune er medlem i KOAN - Kommunalt oppgavefellesskap Arkiv i Nordland og har denne uka hatt besøk derfra.

De som kom på besøk var leder Ketil Jensen, Fagleder for digitalisering og arkivdanning Lisbet Gavin og Fagleder for depot Rune Kjelaas.

Fra Lurøy deltok etatsledere og arkivarer, noen også på Teams.

Tema til diskusjon var:

  • Samarbeid mellom oss og dem
  • Arkivplan og prosedyrer
  • Arkivorganisasjon
  • Felles postmottak
  • Overgang til nytt saksbehandlingssystem
  • Bevaring- og kassasjonsplan
  • Digitalisering av byggesaksarkiv
  • mmm

Arkiv i Nordland tar også mot private arkiv for bevaring. Dersom det er noen som har slike liggende, kan de enten ta kontakt med kommunen eller Rune Kjelaas hos Arkiv i Nordland. Private arkiv er etter bedrifter, lag og foreninger og privatpersoner.