Bostøtte - vi ønsker flere søkere!

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien.

Les mer om bostøtte på Husbanken sine nettsider.