Brannøvelse ytre omsorgsdistrikt

HMS og Brann og beredskap har stått i fokus på ytre omsorgsdistrikt.
Vi er alle takknemlig for at våre omsorgs senter på Lovund og Sleneset har få sprinkelanlegg og blir nå direkte koblet til 110.
Men ansattes jobb i forhold til Brann og evakuering er svært viktig.
Den 09.06.21 fikk det lokale brannkorps og ansatte ved Lovund omsorgssenter øve på evakuering og slukking.
Den 16.06.21 fikk ansatte ved Sleneset omsorgssenter gjennomført slukke øvelse med hjelp av det lokale brannkorps.
Det rettes en stor takk til de lokale brannkorps for bidraget og gjennomføringen.
Vi håper selvsagt at vi aldri må ta lærdommen i bruk

Mvh Kay Elena Pedersen

         Avd.leder ytre omsorgsdistrikt