Demenskoordinator er på plass i kommunen. Det er også etablert hukommelsesteam

Demenskoordinator/ hukommelsesteam er et bindeledd mellom personer med demens/ kognitiv svikt, deres pårørende og de ulike delene av tjenesteapparatet.

Dette er et lavterskeltilbud og du trenger ikke å sende inn søknad.

Alle som har spørsmål i forhold til demenssykdom, kan ta kontakt med demenskoordinatoren i kommunen.

Hva gjør en demenskoordinator/ hukommelsesteam:

  • Veiledning/ råd og koordinering av hukommelsesteam i Lurøy
  • Gi råd og veiledning til pasienter, pårørende og andre som har spørsmål om demens
  • Være en støttespiller og kunne formidle kontakt videre dersom det er behov for andre kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Hjemmebesøk
  • Utredning og oppfølging etter henvendelse fra lege
  • Samarbeid med ledelsen for hjemmesykepleien, fastleger og spesialisthelsetjenesten
  • Ha oversikt over tilbudene til personer med demens i kommunen
  • Planlegging av pårørendedag en gang i året
  • Bidra til videre utvikling av gode rutiner, samhandling og tilbud innen demensomsorgen

Demenskoordinator er leder av hukommelsesteamet som består av fagpersoner med utdanning og erfaring fra de øvrige omsorgsdistriktene i kommunen.

 

 

hand i hand - Klikk for stort bilde Kristin Marthinsen  

Vår demenskoordinator er Lisa Mathisen

Fast telefontid: Onsdager mellom kl. 11 og 14
Ring 46 82 20 65

Eller ta kontakt på mail:
lisa.mathisen@luroy.kommune.no

 

Bilde