Eiendomsskatt 2021 - Offentlig ettersyn

I henhold til eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved teknisk etat, Tonnes  og på kommunens hjemmeside i perioden frem til 12.04.2020.Klikk for stort bilde  

I disse dager sendes skatteseddel for eiendomsskatt ut. For de fleste vil den i år komme via Altinn/Digipost o.l. via en tjeneste som heter SvarUT.

SvarUT skriver nå på sine sider:

Har du problemer med å åpne posten?

Vi har fått meldinger om at noen mottakere ikke får åpnet posten fra det offentlige. Det gjelder spesielt post som leveres i Digipost og gjerne for de som har iPhone eller iPad og som bruker Digipost-appen. Men samme problem kan også oppstå i e-Boks og på andre mobiltelefoner og nettbrett.

Vårt råd er da å unngå å bruke appen. Bruk heller en vanlig nettleser og gå til www.digipost.no dersom du bruker Digipost eller www.e-boks.no for de som bruker e-Boks.

Har du tilgang til en PC er det ofte den beste løsningen for slik post.

Husk at du alltid må logge inn via ID-porten, ikke med brukernavnet og passordet som du kanskje bruker for å få post fra private avsendere.

 

For bolig- og fritidseiendommer er satsen satt til 4 promille. Bunnfradraget er satt til 200.000 kr.

Fra og med 202 så ble er det vedtatt en 30% reduksjon i skattegrunnlaget for eiendommer bebygd med boenhet (enten bolig eller fritidsbolig). Dette vil vise på skatteseddelen ved at skattenivå på disse eiendommene er på 70% 

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Lurøy Kommune, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes eller  pr. e-post til: eiendomsskatt@luroy.kommune.no  innen 12.april 2021.

 

Aktuelle lister:

 

Har du spørsmål så ta kontakt med Eiendomsskattekontoret på tlf 75 09 16 00 eller e-post  eiendomsskatt@luroy.kommune.no 

 

Her finner du mer informasjon om eiendomsskatt