Eiendomsskatt 2023 - Offentlig ettersyn

I henhold til eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved teknisk etat, Tonnes  og på kommunens hjemmeside i perioden frem til 01.04.2023.

  

I disse dager sendes skatteseddel for eiendomsskatt ut. For de fleste vil den også i år komme via Altinn/Digipost/e-boks via en tjeneste som heter SvarUT. Henter du ikke ut brevet der så vil du etter noen dager få det tilsendt i posten.

SvarUT skriver på sine sider:

"Vi har fått meldinger om at noen mottakere ikke får åpnet posten fra det offentlige. Det gjelder spesielt post som leveres i Digipost og gjerne for de som har iPhone eller iPad og som bruker Digipost-appen. Men samme problem kan også oppstå i e-Boks og på andre mobiltelefoner og nettbrett.

Vårt råd er da å unngå å bruke appen. Bruk heller en vanlig nettleser og gå til www.digipost.no dersom du bruker Digipost eller www.e-boks.no for de som bruker e-Boks.

Har du tilgang til en PC er det ofte den beste løsningen for slik post.

Husk at du alltid må logge inn via ID-porten, ikke med brukernavnet og passordet som du kanskje bruker for å få post fra private avsendere."

Lurøy kommunestyre har vedtatt at eiendomsskatt for 2023 skal utskrives med 4 promille av verdigrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille av verdigrunnlaget for næringseiendommer. Bunnfradrag pr boenhet er satt til 200.000 kroner.

Fra og med året 2020 ble er det i Stortinget vedtatt en 30% reduksjon i skattegrunnlaget for eiendommer bebygd med boenhet (enten bolig eller fritidsbolig). Dette vil vise på skatteseddelen ved at skattenivå på disse eiendommene er 70% 

For 2023 så har Kommunestyret vedtatt en 10 % økning av skattegrunnlaget i 2022 (en kontorjustering), jf  eiendomsskattelovens § 8 A-4

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år, forutsatt at det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Lurøy Kommune, Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes eller  pr. e-post til: eiendomsskatt@luroy.kommune.no  innen 12.april 2023.

 

Aktuelle lister:

 

Har du spørsmål så ta kontakt med Eiendomsskattekontoret på tlf 75 09 16 00 eller e-post  eiendomsskatt@luroy.kommune.no 

 

Her finner du mer informasjon om eiendomsskatt