En «typisk» hendelse for hverdagsheltene i det lokale brannkorpset!

Fredag morgen kl. 6:30 går alarmen! Det er meldt om gressbrann ved ei hytte i Aldersundet! Noen av mannskapene blir brått vekket, andre er allerede oppe. Alt tilgjengelig mannskap rykker ut, i dag var det 6 mann.

Brannkonstabene er raskt på stedet. Det er mye røyk og ilden sprer seg raskt. Sterk vind og skiftende vindretning gjør det ekstra vanskelig. Det er mørkt. Mye tørt, dødt gress og kratt ligger i området. Optimale forhold for gressbrann. Snart er 5-6 hytter innenfor brannområdet.

Heldigvis møter også ambulansen opp og vi får to ekstra personer som kan hjelpe til med å varsle folk og holde oversikt over brannens bevegelser og hvor den truer hyttebebyggelsen.

«Nå er det 2 meter til ilden når den røde hytta!» hører vi plutselig på sambandet.
«Her tar det nå fyr i altanen på den grønne hytta!» opplyser en annen.

Det er kritisk, hva skal vi prioritere? Vi forsøker å berge alle hyttene.

Innsatspersonellet spinger frem og tilbake mellom de mest kritiske områdene. Meldingene «flyr» frem og tilbake på arbeidskanalen på nødnettet. «Trenger hjelp her!», «trenger vann her!»
Litt etter litt, område etter område, begynner vi å få kontroll på situasjonen.
Meldingene på sambandet er bedre:
«Nå har vi slukket her ved den gule hytta!»
«Kontroll her ved den grønne!»

Det begynner å bli lyst og vinden løyer. Brannfolkene har kontroll.
09:30 er alt ferdig slukket. 30 mål mark er avsvidd etter brannen, men hyttene står!

En fornøyd gjeng med brannfolk står og snakker sammen etter innsatsen. «Det var nære på», er de alle sammen enige om, og er med god grunn fornøyd med egen innsats. Men samtidig diskuterer de allerede hva som kan gjøres anderledes eller bedre ved neste hendelse.

Vi har 33 slike brannkonstabler her i Lurøy. Alle har de andre jobber og har påtatt seg brannkonstabeljobben i tillegg. Dette er noe de gjør for «Bygda si». De er folk på oppdrettet, kontorer, sjåfører, bønder, lærere, mekanikere, mm. som bidrar til å gjøre Lurøy til et litt tryggere sted.

 

Brannsjefen