Er du fisker og ønsker å gi ungdom erfaring i fiskeriyrket?

Regjeringen har lyst ut nye midler som kan bidra til å gi ungdom erfaring i fiskeryrket. Ordningen åpner for å gi støtte til tiltak som tilrettelegger for at ungdom, som skal delta i ungdomsfiskeordningen som Fiskeridirektoratet forvalter, kan delta på fartøy i sommerferien og få kunnskap om og erfaring fra fiske under kyndig veiledning og i trygge rammer. 

Kommunen ønsker å komme i kontakt med  fiskere som kan være interessert i å delta i ordningen.  Kommunen vil være søker og tilrettelegger. 

Fristen for å melde sin interesse via postmottak@luroy.kommune.no er 5. februar 2023.

Sommeren 2022 tilbød Nargtind Lurøyungdom mellom 12 og 25 år å delta på ungdomsfiskeordningen. Nargtind stilte med båt, mannskap og bruk. Prosjektet gikk over 7 uker, der 6 ungdommer fikk opplæring og innføring i fiske, drift av båt og utstyr. Lurøy kommune søkte og mottok midler fra regjeringen, og tok seg av organiseringen av tiltaket.  Nargtind og Lurøy kommune samarbeidet tett og godt, og prosjektet vurderes som svært vellykket. 

Nærings- og fiskeridepartementet lyser nå ut nye midler, som kan benyttes sommeren 2023. 

Målgruppen for tilskuddsordningen er ungdom mellom 12 og 25 år som ønsker erfaring med fiskeryrket. Det er mulig å søke om inntil kr. 200.000 til gjennomføring av prosjektet. Tiltaket skal gjennomføres tidligst fra og med våren 2023, med siste frist for gjennomføring og levering av sluttrapport 1. desember 2023.

Følgende tiltak vil prioriteres:

  • Tiltak som har en åpen utlysning som gjør det mulig for alle som ønsker å delta i ungdomsfisket å søke om å få være med på fartøyet.
  • Tiltak som tilrettelegger for at mange ungdommer kan delta i løpet av sommerferien.
  • Tiltak som kan dokumentere et godt faglig opplegg for ungdommene som skal delta.

Øvrige vilkår for å få støtte
Fartøyet som blir brukt i ungdomsfiskeordningen skal være registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

NB! Det forutsettes at fartøyet og mannskap som benyttes har nødvendige sertifikater og tillatelser til å ta med ungdom på fiske.

Her kan du lese mer om ordningen.

Etter søknadsfrist vil kommunen lyse ut muligheten for ungdom å søke på sommerjobb og utarbeide søknad basert på fartøyeiers beskrivelse av tiltak, gjennomføringsplan, mål, budsjett og finansieringsplan.