Er du fisker og ønsker å tilby ungdom erfaring i fiskeriyrket?

Lurøy kommune ønsker å gjennomføre Ungdomsfiske sommeren 2024! Er du fisker og interessert i å tilby Ungdomsfiske, vil vi gjerne høre fra deg!

Ungdomsfiskeordningen

Lurøy kommune har gjennomført Ungdomsfiske i to somre (i 2022 og 2023).  I 2022 deltok seks ungdommer, mens det i 2023 deltok ti ungdommer. De fleste deltakere har hatt to ukers fiske, mens noen har valgt en ukes tilbud. Tilbakemeldingen fra ungdommene som har deltatt, og foresatte, har vært positive, med noen ønsker om justeringer.

Ungdomsordningen retter seg mot ungdom mellom 12 og 25 år som ønsker erfaring med fiskeryrket, og innebærer at ungdom kan delta på fartøy i sommerferien og få kunnskap om og erfaring fra fiske under kyndig veiledning og i trygge rammer. 

Er du fisker og ønsker å tilby ungdommer å delta i Ungdomsfiskeordningen?  

Lurøy kommune ønsker å gi ungdom kunnskap om og erfaring fra fiske under kyndig veiledning, og med trygge rammer. I formannskapsmøtet den 22.05.2024 vil det blir fremmet sak om Ungdomsfiske. Med forbehold om godkjenning vil kommunen også i sommer kunne tilby ungdomsfiske for ungdom som ønsker å skaffe seg erfaring i fiskeriyrket.

For å kunne tilby Ungdomsfiske forutsetter at det er fiskere med nødvendig sertifisering som ønsker å tilby plass til ungdommene. 

Krav, og ønsker, til deltakelse

Fartøyet og mannskap som benyttes i ordningen må ha nødvendige sertifikater og tillatelser til å ta med ungdom på fiske. Fartøyet som blir brukt i ungdomsfiskeordningen må være registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

I opplæringen er det viktig at den ordinære driften tas ned for å tilpasse fisket til ungdommens alder og ferdigheter. Fisket må gjennomføres på dagtid, og kun unntaksvis ha en varighet over 8 timer. Ved særlige behov kan fiske ut over dette gjøres, etter avtale med foresatte og med Lurøy kommune. 

Det er ønskelig at type fiske varieres, og at det benyttes ulike redskap i opplæringen. Dette for å vise allsidigheten i hvordan fiske kan være. 

Lurøy kommune vil ha ansvar for å organisere tilbudet (inklusive fordeling av ungdommer som skal delta), og ha dialog med deltakere og foresatte, i samarbeid med fisker. Det forutsettes at fiskere som deltar har en god, løpende dialog med foresatte, ungdom og med kommunen før oppstart, under og i etterkant av opplæringen. 

Søknadsfrist og mottakssted

Dersom du ønsker å delta på Ungdomsfiske, meld din interesse innen den 20.05.2024 til postmottak@luroy.kommune.no.  Bruk eget søknadsskjema (DOCX, 30 kB).

Kontakt

Tilbakemelding