Er du mellom 12 og 25 år? Ønsker du erfaring i fiskeriyrket?

Lurøy kommune ønsker å tilby Ungdomsfiske, sommeren 2024.  

Er du bosatt i Lurøy, og mellom 12 og 25 år, kan du søke om å være med.  Er du ikke fra Lurøy, men har lyst til å delta, søk! Dersom det er plass, vil vi prøve å få med også ungdom som er bosatt utenfor kommunen.

Lurøy kommune ønsker å gi ungdom kunnskap om og erfaring fra fiske under kyndig veiledning, og med trygge rammer. Lurøy kommune har søkt etter fisker med nødvendig sertifisering som ønsker å tilby plass til ungdommene.  

I formannskapsmøtet den 22.05.2024 vil det blir fremmet sak om Ungdomsfiske. Med forbehold om godkjenning fra formannskapet, og forutsatt at noen fiskere tilbyr Ungdomsfiske, vil kommunen også i sommer kunne tilby ungdomsfiske for ungdom som ønsker å skaffe seg erfaring i fiskeriyrket.

Om fisket

I opplæringen vil den ordinære driften tas ned for å tilpasse fisket til ungdommens alder og ferdigheter. Fisket vil bli gjennomføres på dagtid, og kun unntaksvis ha en varighet over 8 timer. Ved særlige behov kan fiske ut over dette gjøres, etter avtale med foresatte og med Lurøy kommune.  For å vise allsidigheten i hvordan fiske kan være ønsker vi at type fiske varieres, og at det benyttes ulike redskap i opplæringen. 

Lurøy kommune vil ha ansvar for å organisere tilbudet (inklusive fordeling av ungdommer som skal delta), og ha dialog med deltakere og foresatte, i samarbeid med fisker. 

Søknadsfrist og mottakssted

Synes du dette høres interessant ut, og ønsker å delta? Meld din interesse innen den 03.06.2024 til postmottak@luroy.kommune.no. Bruk eget søknadsskjema (DOCX, 52 kB)

Hva skjer etterpå?

Så langt det er mulig vil kommunen legge til rette for at alle ungdommer som søker får delta, på de tidspunkt som de selv ønsker. Kommunen vil sende ut informasjon så snart som det er praktisk mulig og vil oppdatere hjemmesiden med informasjon etter hvert som det er klart at/hvordan prosjektet vil bli gjennomført 

Kontakt

Tilbakemelding