Feiing av boliger

Lurøy kommune har inngått avtale med Salten brann om feiing og tilsyn av boliger (helårsboliger) i kommunen.

Vi starter på Lurøy innland og Onøy/Lurøy i perioden 18. til 21.mai.

Foreløpig plan er at de skal feie på Lurøy fastland tirsdag 18.mai og fredag 21.mai. Onøy/Lurøy på onsdag 19.mai og torsdag 20.mai.

Salten brann vil også samtidig med feiing gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget i boligene (ovn, pipe, gjennomføringer mm)

Øvrig del av kommunen vil etter planen få besøk senere i år.

Det vil komme nærmere informasjon til eiere av byggene med kontaktinformasjon for feier dersom dere har praktiske spørsmål.

 

Husk at dere må stille med stige for adkomst til taket. Sotluke må være tilgjengelig for tømning av sot. Spjeld for åpne peiser o.l. må være stengt.

Krav til sikkerhet ved feiing finnes her: https://saltenbrann.no/boligtilsyn-og-feiing/sikkerhet-ved-feiing-article418-905.html

Vi gjør oppmerksom på at dersom dette ikke er ivaretatt vil det ikke bli foretatt feiing og pålegg om utbedring vil kunne bli gitt

 

Det offentlige er pålagt å benytte kontakt og reservasjonsregisteret.

Vi anbefaler alle som ikke allerede har registret dette om å gå inn å registrere mobilnummer og ev. e-postadressen din slik at vi kan benytte dette til kontakt med dere. Dette vil forenkle dialogen og planleggingen av feiingen.

https://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteret

 

Har dere spørsmål om denne informasjonen så kontakt teknisk etat på 75091600, e-post teknisk@luroy.kommune.no