Forlengelse av tiltak for å stoppe spredning av koronavirus (covid 19) til Lurøy - Vedtak i formannskapet 07.05.20

Klikk for stort bildeFormannskapet fattet følgende enstemmige vedtak, gjeldende fra 7. mai 2020 kl. 18.00:

 • Tidligere vedtak i sak 38/20 etter smittevernloven oppheves fra og med torsdag 7. mai kl. 18.00.
 • Formannskapet henstiller om at innbyggere og besøkende følger de nasjonale retningslinjene, veiledere og råd som til enhver tid foreligger vedrørende smittereduserende tiltak (Covid-19).
 • Formannskapet ber om at en har spesiell fokus på følgende:
  • At befolkningen fortsatt følger nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense smittespredning.  
  • Unngår å samles til felles sosiale sammenkomster med mer enn 5 personer. I denne forbindelse ber vi folk være spesielt oppmerksom på å holde avstand på bla. spisesteder, idrettsanlegg, kollektivtransport, butikker og lignende, jf. nasjonale anbefalinger.   
  • Det henstilles videre til at hytteturister/båtturister begrenser sin reise/overnatting i Lurøy. Dette for å begrense smittefaren, samt for å ikke overbelaste helsetjenesten i kommunen. Det vises spesielt til Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april

TRYKK PÅ TITTEL FOR Å SE HELE SAKEN.

Følgende retningslinjer for serverings- og skjenkesteder legges til grunn for en periode fremover (inntil de blir opphevet/endret av administrasjonen):

 

RETNINGSLINJER FOR SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER

Lurøy kommune understreker at det er de nasjonale forskrifter og retningslinjer som gjelder. Den 27.03.20 ble Covid-19 forskriften fattet og denne angir at serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde 1, gjerne 2 meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir ivaretatt.

Her kan du lese retningslinjene og tiltak for Lurøy kommune:

 • det er innført strenge hygienetiltak
 • folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken
 • ute i det offentlige rom, bør folk ha to meters avstand til andre mennesker
 • når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke for de som er i familie eller i samme husstand
 • innendørs bør folk ha to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand

SÆRLIG FOR SERVERINGSSTEDER I LURØY KOMMUNE

 

Nedenfor følger kommunens retningslinjer til serverings- og skjenkestedene:

 • I Lurøy kommune kan serveringssteder inntil videre holde åpent i tråd med Covid-19-forskriften. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol.
 • Matservering skal ikke skje som buffet.

Når matserveringen opphører, må også serveringsstedet som sådan stenge, selv om serveringsstedets ordinære åpningstid går utover tidspunkter for matservering.

Forutsetningen for å kunne holde åpent er at serveringsstedet serverer mat. Når kjøkkenet er stengt, tolker vi forskriften slik at det ikke lenger foregår matservering på stedet. Alkoholservering skal opphøre samtidig med at kjøkkenet stenges. I tråd med Alkoholpolitiske retningslinjer skal serveringsstedet stenge 30 minutter etter at matserveringen og alkoholsalget er avsluttet. Konsum av alkohol skal opphøre innen den tid:

 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas. Informer gjester om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender. Serveringsstedet skal også utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold og disse skal overholdes.
 • Serveringsstedet skal sørge for at gjester holder 1, gjerne 2 meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i familie eller del av samme husstand. Det samme gjelder for ansatte.
 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene på 1, gjerne 2 meter kan overholdes, både inne og ute. Det bør ikke legges til rette for bord med plass til flere enn fem personer, både innendørs og utendørs.
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bar-/bestillingsdisk. La også gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg ved bar-/bestillingsdisk.
 • Bruk kortbetaling og forsøk å unngå kontant betaling.
 • Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater. Unngå å ha tilgjengelige salt-/pepperbøsser, ketsjup-/sennepflasker, korger el. Dette er for å forhindre felles berøringspunkter som kan føre smitte.

Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. For øvrig viser vi til informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Hold avstand for å begrense smitte!

 

Følgende begrensninger vedtas for allmenn bruk av kommunale anlegg:

 • Innendørs kommunale idrettsanlegg, gymsaler, grendahus mv. åpner ikke for allmenn benyttelse før tidligst ved skolestart august 2020. Administrasjonen kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra denne begrensningen.
 • Utendørs tillates bruk av ballbinger, idrettsbaner mv. for 5 personer i en gruppe der det overholdes minst 1, gjerne 2 meters avstand, eller i henhold til de enhver tid nasjonale retningslinjer.

Administrasjonen kan endre/justere begrensningene som følge av endrede nasjonale føringer. 

Politiske møter avholdes fremover på teams, i første omgang frem til medio august.

Håkon Lund
ordfører