Fosterhjem Helgeland

Lurøy kommune har inngått avtale med Fosterhjem Helgeland som er et interkommunalt prosjekt som innen 2019 vil etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. 

Fosterhjem Helgeland avholder informasjonsmøte for dere som enten lenge har hatt lyst til å bli fosterforeldre, eller bare er nysgjerrige på det å være fosterhjem. Møtet er uforpliktende og det blir satt av tid til en uformell samtale i etterkant av møtet. Informasjonsmøtet i Lurøy avholdes på rådhuset tirsdag 13.11.18 kl. 11.00 - 12.30. 

Mer informasjon om prosjektet Fosterhjem Helgeland finner du deres hjemmeside http://www.fosterhjemhelgeland.no/